Foto: Nikola Belopitov / Pixabay.com.

Med noget af verdens bedste landbrugsjord, kan det måske godt komme bag på de fleste, at Ukraine også huser Europas største ørken. 

Tæt på Odessa og Sortehavet ligger der overraskende nok en sandørken med et rigt dyreliv. Området er kendt som Oleshky Sands og ligger i Kherson Oblast, men har endnu ikke fået stor opmærksomhed udenfor Ukraine.

En sandørken passer måske ikke så godt sammen med tanken om Ukraine som et af de frodigste landbrugslande i verden. Og det er endda ikke nogen lille ørken – den måler hele 30 kvadratkilometer. Og den er da heller ikke opstået naturligt.

Den er opstået som konsekvens af, at jorden blev udpint af fårhyrder i det 18. og 19. århundrede. I takt med at rodsystemerne gik i stykker overtog sandet området, der nu ligner noget fra en helt anden verdensdel.

For at dæmme sandet op, har myndighederne planet flere fyrtræer rundt omkring. Du kan se mere i dette nyhedsindslag fra 2018: