Alex Bornyakov, der er viceminister for digital transformation i Ukraine. Foto: Stefan Weichert

Ukraine har store ambitioner, når det kommer til it-området. Nu vil landet skabe en ny it-by, hvor it-virksomheder fra Ukraine og udlandet får skattefordele og speciel juridisk sikkerhed. Det er planen, at det kan skaffe stor vækst til sektoren og er et skridt for at tage kampen op med udlandet. 

Den ukrainske it-sektor er en af landets helt store succeshistorier. Vækstraterne er store, og sektoren betyder hvert år mere for den ukrainske økonomi, men landet er presset af udlandet såsom udviklingen i Hi Tech Parken i Hviderusland, gunstige forhold i Moskva og en stigende it-sektor i lande såsom Indien. For at tage kampen fremsætter den ukrainske regering et nyt lovforslag, der skal oprette en ny digital by kaldet Diia City. Byen skal skaffe it-virksomheder store skattefordele og juridisk hjælp for at tiltrække og udvikle sektoren. 

Det er noget, som kan komme danske virksomheder til gode, og Ukrainenu har talt med Alex Bornyakov, der er viceminister for digital transformation i Ukraine, om byen. Her er et uddrag af interviewet, hvor han fortæller mere om, hvad vi kan forvente os af byen, og hvad ambitionerne er for regeringen. 

Hvorfor er der behov for byen?

Vi har set på, at it-sektoren i Ukraine har udviklet sig med omkring 30 procent om året i en årrække, og vi har omkring 4.000 til 5.000 aktive virksomheder i it-sektoren. I årene har vi set, at it-virksomhederne har skiftet måde at arbejde på, når det kommer til, hvordan de strukturerer sig, og hvordan de ofte er registreret i andre lande såsom Cypern i stedet for i Ukraine. For syv eller otte måneder siden, da vi tiltrådte, var vi opmærksomme på dette, og vi var klar over, at hvis vi ikke gjorde noget, så ville vi kunne fortsætte med en årlig stigning på 20 til 30 procent, men det var ikke nok for os. Vi vil have dobbelt så stor vækst, og vi måtte derfor se på, hvad vi kunne gøre for at hjælpe sektoren. Hvad er det for nogle udfordringer, som gør, at vi ikke kan følge med udlandet i øjeblikket i for eksempel Hviderusland, hvor der er bedre skattefordele med lavere skatter? Vi taber rent faktisk til Hi Tech Parken i Minsk. Men lignede problemer har vi med Moskva, Rumænien og Bulgarien for slet ikke at nævne Indien og Pakistan. Vi måtte gøre noget og komme op med en plan, som kan gøre os attraktiv i forhold til andre lande. 

I nævner selv, at byen skal beskytte mod korruption. Hvordan det?

Byen kommer ikke kun på grund af det, for jeg mener faktisk, at der ikke er de store problemer med korruption isoleret set, fordi it-virksomhederne er eksportorienteret. Men vi har i stedet set, at håndhævelsesorganer har forsøgt at kigge på, hvordan de kan presse sektoren til at betale mere i skat eller stresse dem til at betale bestikkelse. Det er problemer, som vi har set tidligere, og nogle oplever det stadig, og det er noget, som vi vil gøre noget ved. I vores lovforslag står der blandt andet, at vi vil forhindre at sådanne organer kan komme og tage it-virksomhedernes udstyr, for det er selve nerven i deres forretning. Noget andet er, at skattemyndighederne ikke bare kan komme og lave checkup på virksomhederne hele tiden, som de kan i dag. Der er en toårig “no show-policy” for at beskytte virksomhederne. 

Det er en beskyttelse af virksomhederne fra de ukrainske juridiske myndigheder for at minimere statens indflydelse på de her virksomheder. Det er en beskyttelse, men jeg vil lige understrege, at vi ikke ser et stort antal af sager med problemer i det her henseende, men vi vil give virksomhederne en beskyttelse, som de ellers i dag selv forsøger at skabe gennem organisationer såsom IT Ukraine. Den nye lov sikrer, at du ikke bliver jagtet.

Hvad med skatteområdet? Hvad er fordelene der?

Vi tilbyder betydelig skatterabat. Virksomhedsskatten bliver på ti procent, og hvis du investerer overskuddet i virksomheden, så bliver den på nul procent. Det er altså kun, hvis du betaler afkast, at du skal betale skat, og det er en måde at sørge for, at virksomheder kan vokse. I dag er skatten 18 procent på indkomstskat for virksomhederne. Vi vil fjerne den, og det giver store fordele, fordi det er nemmere at håndtere, og at du ikke skal bekymre dig om forskellen mellem indtjening og udgifter. Skatten på de ansatte bliver fem procent – i stedet for de 18 procent i dag. Og den sociale skat, der i dag er 22 procent bliver lavet om til to procent. Det er 20 procentpoints forskel, og selv om der vil komme en langsom stigning efter nogle år, så bliver den aldrig over ti procent. I dag kan indkomstskatten og den sociale skat løbe op i samlet 40 procent, men den bliver ikke højere end ti procent samlet i fremtiden. 

I dag har i en fordelagtig iværksætterskat for freelance it-folk på fem procent. Det vil altså sige, at hvis de i fremtiden bliver ansat i it-virksomheder i den nye by, så kommer it-medarbejderne til at betale den samme skat som tidligere?

Ja, men de kan stadig fortsætte på den tidligere ordning som freelancere, hvis de hellere vil det. Men det er bedre for virksomhederne at have folk ansat i mange tilfælde, og det bliver nemmere nu. Det er blandt andet de her tiltag, som gør, at vi kan løfte udviklingen i sektoren fra 30 procent om året til 60. 

Ukraine har stadig et problem med ikke at kunne uddanne nok it-folk til sektoren, når vi kigger på det store behov. Hvordan løser byen dette problem?

Vi er klar over, at vi skal have flere uddannet. I den nye by sørger vi for at støtte uddannelse, hvor vi tager en brøkdel af en procent af lønninger og investerer dem i uddannelse. Det går ikke til statskassen, men til et nyt system til uddannelse. Der dannes en bestyrelse bestående af virksomhederne i Diia City, hvor de er med til at beslutte, hvordan pengene skal bruges på uddannelse. 

Manglende it-folk er netop den primære faktor, der begrænser væksten i sektoren. Hvis du har brug for 1.000 it-folk og tager til Indien, så kan de skaffe dem til dig nemt. Selv om vi har bedre uddannede i Ukraine, så er det svært at finde så mange her, og det er noget, som vi vil gøre noget ved. I dag uddanner vi 30.000 om året fra en blanding af statslige og private uddannelser, og det er ikke nok. Vi tror på, at vi kan fordoble det med de nye tiltag forbundet med byen. Det er også idéen at sige, at hvis du som virksomhed øger dine udgifter til uddannelse, så tæller det med i din virksomheds udgifter, og du kan derfor undgå at betale skat af de penge, som du bruger på uddannelse. 

Hvad vil i gøre for at tiltrække it-folk fra udlandet?

Ikke noget specielt i forhold til selve byen ud over de gunstige skatteforhold. Men før karantænen har regeringen netop vedtaget en ny lov, som gør, at det er nemmere at få udenlandske it-folk til Ukraine – i en lignende green card-ordning, som vi kender fra USA. Vi håber, at det kan få flere udlændinge til Ukraine. 

Det er det samme, når det kommer til at reducere antallet, der rejser fra Ukraine. Men her er det vigtigt for mig at påpege, at vi ikke kan forhindre, at ukrainere rejser. Det er jo ikke altid skatter eller sikkerhed, der bestemmer, hvor folk bosætter sig. Det kan være, at de gerne vil have, at deres børn skal vokse op i et andet miljø, men jeg synes ikke, at vi ser mange, der forlader Ukraine i dag. 

Kan du uddybe lidt mere om de juridiske fordele for virksomhederne?

Ja. Vi vil også gerne oprette en speciel afdeling i den ukrainske højesteret, som skal tage sig af de juridiske spørgsmål om Diia Citys beboere. Det handler igen om at skabe et nemmere og mere troværdigt system. Problemet er ofte, at hvis du registrerer din virksomhed i en mindre by, så kan det være vanskeligt i retten – måske fordi de er korrupte, men nogle gange er det bare fordi, at det er svært for de lokale domstole at håndtere sådanne sager. Det kan være svært at forklare en dommer så mange forskellige ting, som de ikke til dagligt arbejder med, så i stedet laver vi et nyt afsnit af den ukrainske højesteret, der tager sig af det. Det er som i Delaware i USA, der har stor succes på it-området. Det er ikke fordi, at de har lave skatter, men fordi de har så mange dommere, som forstår systemet og kan hjælpe de internationale virksomheder. Det her er lignende. 

På samme måde vil vi også give virksomhederne mere sikkerhed, når det kommer til valutaen. Vi giver dem lov til at have deres konti i udlandet såsom Danmark, fordi mange er bange for at have dem i ukrainske banker. Det er en beskyttelse, fordi det er mere sikkert i forhold til kursen, men også fordi at det er meget svært for de ukrainske myndigheder at lukke ned for en udenlandsk konti imodsætning til en ukrainsk. Det giver dig en sikkerhed, og det vil gøre det mere sikkert for investorerne at investere. Det kan være svært at overbevise udenlandske investorer om, at de skal sende ti millioner dollar til en ukrainske bank, hvorfra de så kan investeres. I stedet kan de for eksempel holde dem i en bank i Schweiz og derfra bruge dem. Der er mere tillid. 

Vil virksomheder i andre sektorer, som har en it-afdeling, være i stand til at registrere dele af deres virksomhed i Diia City?

Det er vi opmærksomme på, og det er en god idé… Det er muligt for nogle virksomheder at åbne afdelinger, som kan være en del af byen. 

Bornyakov regner med, at det ukrainske parlament stemmer om loven om Diia City i september, og at byen vil have sine første virksomheder registreret ved udgangen af året. Du kan læse mere om byen her