Foto af Markus Spiske hos Unsplash

Ny undersøgelse viser, at de små iværksættere i Ukraine er mere tilfredse, men der er generelt stadig problemer med korruption. 

Ukrainenu har tidligere skrevet om, hvordan Ukraine oplever stor vækst i blandt andet dets it-sektor. Her er skatterne lave, og der er en høj løn i forhold til de ukrainske standarder. En ny undersøgelse lavet af European Business Association viser dog, at det ikke er alle iværksættere, der har et positivt indtryk, når det kommer til at lave forretning i Ukraine. Dog er utilfredsheden dalende og flere finder det ukrainske iværksætter-liv tiltrækkende. 

49,2 procent peger ifølge undersøgelsen på, at skattetrykket i Ukraine er et problem, og 46 procent mener, at korruptionen gør det svært at lave forretning. Selv om det stadig er højt, så er det faldet i forhold til undersøgelsen fra 2018. Der fandt 56,4 procent skattetrykket for højt, og 51,9 procent pegede på korruption som et problem. 

Undersøgelsen viser også, at 29,2 procent er utilfredse over den nuværende økonomiske situation, mens det var 38,4 procent i 2018. Der er derfor også bedring på den front, og der er generelt flere positive tendenser i undersøgelsen. 

Optimisme i økonomien

De små ukrainske iværksættere forventer også, at der kommer yderligere forbedring i det ukrainske erhvervsklima. 58,7 procent forventer bedring i den nærmeste tid, mens det kun var 47,4 procent, der forventede det i undersøgelsen fra 2018. Det betyder også, at 40,8 procent af de adspurgte forventer, at de skal ansætte flere, mens det kun er 9,6 procent, der forventer at måtte afskedige i den kommende tid. 

Ikke overraskende er der også en stigning i antallet af små iværksættere, som er glade for deres omsætning. I den nye undersøgelse er 40,7 procent tilfredse, mens det blot var 27 procent i 2018. Dog vil 59,3 procent gerne tjene mere, så der er stadig en overvægt af små iværksættere, som ikke er tilfredse med omsætningen. 

Tidligere har Ukrainenu skrevet om, at den ukrainske stat vil gøre det mere attraktivt at være iværksætter i Ukraine. Det vil de blandt andet gøre ved at fritage iværksættervirksomheder for skat i en periode. Det kan du læse mere om her.

Hvis du har en god historie til Ukrainenu, så kontakt Stefan Wechert på sswjournalist@protonmail.com