Foto af Andrew Leu hos Unsplash

Der skal blandt andet gøres mere for ligeløn, og der skal skabes flere muligheder for kvinder, siger Ukraines premierminister.

Ukraine har stadig problemer med kønsforskelle, og det vil den ukrainske premierminister Denis Sjmygal gøre noget ved. I en tale i det ukrainske parlament forklarer han, at det vil komme Ukraine til gode, hvis kvinderne får en højere løn, og hvis der skabes flere muligheder for dem. 

“Hvis kvinders og mænds rettigheder og pligter er juridisk lige, kræver deres lige muligheder stadig alvorlig uddybning. Desværre er der i vores samfund stadig forskelsbehandling i, hvordan arbejdsgivere behandler deres ansatte. Ministeriet for socialpolitik bemærker, at dette fører til et hul på cirka 25 procent i løn,” sagde Sjmygal ifølge Unian

Han vil have, at erhvervslivet gør mere for at bekæmpe diskriminationen mod kvinder, og det betyder blandt andet at gøre mere for lige barsel, ændre synet på køn, alder og måden, som måden man skal geberde sig på i virksomhederne. Han siger, at kvinders manglende muligheder hæmmer Ukraines success og fremgang.

“Eksperter analyserede 153 lande under hensyntagen til nationale statistikker, mænds og kvinders resultater og muligheder med hensyn til økonomisk deltagelse, karrieremuligheder, politiske rettigheder, sundhed og endda forventet levealder og uddannelse. Dette er et meget godt tempo for Ukraine og det vil ikke stoppe, fordi vores samfund ikke stopper i dens ambitioner og mål,” sagde premierministeren og henviste til en ny undersøgelse, hvor Ukraine er steget otte pladser til pladsen som nummer 59 over lande med mest lighed mellem kvinder og mænd. 

Ukraines premierminister Denis Sjmygal. Foto: kmu.gov.ua

Stadig problemer mellem kønnene

Sjmygal fremlagde dog ikke en plan for, hvad og om parlamentet eventuelt skal gøre noget for at fremme ligestillingen på arbejdsmarkedet. Derfor er det endnu uvist, om det blot er en opfordring, eller om det bliver fulgt op af lovgivning. 

Ifølge FN’s udviklingsprogram er Ukraine nummer 60 ud af 160 lande i verden, når det kommer til lighed mellem kønnene. Derudover viser FN’s statistik, at der er en forskel i lønnen på 21,3 procent mellem mænd og kvinder i Ukraine, mens der til gengæld er tæt på lighed mellem andelen af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Kvinder udgør dog blot 20,8 procent af parlamentsmedlemmerne. 

Derudover viser statistikken, at kvinder klart bruger mere tid på husholdning og på at passe børn end mændene i Ukraine. Kvinderne bruger i gennemsnit 29 timer på husholdning om ugen, mens mænd bruger 15 timer, og kvinderne bruger i gennemsnit 49 timer om ugen på at være sammen med deres børn, mens mænd bruger 22 timer. 

FN’s opgørelse viser også, at to ud af tre kvinder i Ukraine har oplevet psykisk, fysisk eller seksuel vold. 26 procent af kvinderne har oplevet vold fra deres partner. 

Det er dog blevet bedre

Selv om der stadig er problemer, så går det dog bedre. Sådan lød det blandt andet fra Europarådet i år. Blandt andet peger rådet på, at der er kommet flere kvinder i det ukrainske parlament, og at der bliver gjort noget ved vold i hjemmet, hvor der blandt andet er vedtaget lovgivning.

”Vold mod kvinder har ødelæggende konsekvenser for ofre, deres familier og samfundet. Det er vigtigt at sikre, at loven gennemføres. Vi går fortsat ind for ratificering af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen, red.),” sagde Katja Tiilikainen, der er rådgiver til rådets kontor i Ukraine, til Europarådets hjemmeside.

”Det er vigtigt at fortsætte bestræbelserne på at forbedre lige muligheder for drenge og piger, kvinder og mænd. Jeg vil gerne takke nationale partnere såvel som internationale organisationer og ambassader for deres engagement…,” sagde Tiilikainen.

En undersøgelse lavet af National Democratic Institute fra 2018 viser, at 81 procent af kvinderne og 73 procent af mændene i Ukraine finder ligestilling mellem kønnene som et vigtigt emne for dem personligt. 

”I dag føler vi os helt anderledes med hensyn til ligestilling mellem kønnene, ligestilling mellem mænd og kvinder. Det er en indikator for både demokratisering og modenhed i samfundet såvel som en mulig indikator for det faktum, at vi endelig er opmærksomme på merværdien af økonomisk udvikling, specifikt kvindernes involvering,” sagde Ivanna Klympush-Tsintsadze, der var vicepremierminister for European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine om undersøgelsen.