Innovation og et enormt uudnyttet indtjeningspotentiale er lektien efter den ukrainske ambassadørs rundtur i Danmark

Den ukrainske ambassadør I Danmark, Mykhailo Vydoinyk, har netop gennemført en rundtur i Danmark for at danne sig et større overblik over mulighederne for øget samarbejde mellem Danmark og Ukraine. I den sammenhæng har Ukrainenu.dk interviewet ambassadøren.

Vi bringer her første del af interviewet. Anden del bringes fredag.

Hr. ambassadør, tak for at du vil tale med os. Kan du fortælle os lidt om rundturen?

”Det er en del af mit job at fremme erhvervsforbindelserne mellem Danmark og Ukraine. Derfor er det vigtigt for mig at komme rundt i hele landet. Vi havde blandt andet besøg på Lindø, Port of Odense og i Århus, som jeg ser som et finansielt centrum for Danmark.”

Hvad har du fået ud af besøget?

”Mit primære fokus var at fortælle om mulighederne i Ukraine og udvide mængden og karakteren af vore handelsrelationer, men jeg fik faktisk flere brugbare input med hjem, end jeg havde ventet.”

Hvilken type input er det?

”Vi besøgte både RoboCluster i Odense og Incubator i Århus – to stærke eksempler på den danske model for innovation, hvor det offentlige på forskellig vis understøtter innovation og iværksætteri.

I Ukraine har vi en højtuddannet befolkning. Vi uddanner f.eks. årligt flere ingeniører og IT-kandidater end Tyskland. Dygtige unge mennesker, der er fyldt med idéer og drive. I fremtiden kan vi lære meget af den måde, det danske samfund understøtter udvikling og forskning f.eks. gennem samarbejde mellem virksomheder og universiteter.”

Hvordan kan sådan et samarbejde se ud i praksis?

”I Agro Foodpark i Århus mødtes vi med repræsentanter for en mindre dansk virksomhed, der har udviklet et system automatiseret overvågning af individuelle slagtedyrs velfærd i staldene. Der er tale om et lille firma, der stadig er i opstartsfasen, men deres teknologi er et glimrende eksempel på, at danske firmaer kan øge deres indtjening og volumen dramatisk. Hvis de f.eks. indgår samarbejde eller joint-venture med de store ukrainske producenter af slagtekyllinger eller slagtesvin, kan det lille danske firma få en eksplosiv vækst, samtidigt med at de ukrainske producenter får en mere effektiv produktion, mindre spild, mindre ressourceforbrug og større profit.”

Så efter din opfattelse er Ukraine et godt sted at teste og videreudvikle systemer og produkter?

”Helt klart. I Danmark tænker mange virksomheder på Ukraine som en fabrik, der skal producere varerne for de danske virksomheder. Det er der også god grund til, men man skal ikke glemme, at der bor omtrent 42 millioner mennesker i Ukriaine, og at ca. 10% af befolkningen har en købekraft, der svarer til EU-gennemsnittet. De køber også møbler i Jysk, mælk fra Arla og svinekød fra Danish Crown – produkter af høj kvalitet.”