Pressefoto.

For den danske virksomhed Mekoprint var Ukraine oplagt, da kapaciteten skulle forøges. For nogle uger siden åbnede de en ny produktion ved Kyiv. 

Virksomheden Mekoprint har længe haft produktion og produktudvikling i Polen, men nu er de også til stede i Ukraine. Da kapaciteten skulle øges i den Polske produktion kiggede man nemlig længere mod øst.

“Vi havde ikke mere plads i Polen, og vi fik i forvejen ansøgninger fra Ukraine og har også ukrainere ansat. Og der er ikke nogen større kulturforskel eller sproglig barriere mellem Polen og Ukraine, så det var oplagt, når de to produktioner skal arbejde sammen,” siger Anders Kold, der er direktør i Mekoprint.

En af faktorerne, der spillede ind, var selvfølgelig også lønniveauet. Imens Polen bliver dyrere, så er arbejdstimerne i Ukraine fortsat meget billige.

En velkommen forskel

En af de ting, der har overrasket Anders Kold var den modtagelse, virksomheden fik, da de åbnede en ny fabrik. Fabrikken ligger i en lille by to timer fra Kyiv i nogle lokaler, de lejer af en dansk-ukrainsk partner.

“Vi er blevet taget utroligt godt imod. Det er helt familieagtigt. Vores virksomhed bliver set som et positivt bidrag til udviklingen af byen og lokalsamfundet,” siger Anders Kold.

Lige nu er der omkring 20 ansatte i den ukrainske afdeling. I løbet af 2020 skal det tal gerne stige til 100, og om tre år skulle der gerne være 200 ukrainere, der har sin daglige gang på fabrikken.

Starter fra bunden 

Virksomheden i Polen er allerede specialiseret, imens den ukrainske søsterproduktion er mere basal. Mekoprint skal nemlig selv uddanne deres medarbejdere, så de starter med de simplere opgaver og arbejder sig op.

“Vi starter med de mest enkle opgver og arbejder os opad. Gradvist kan vi over tid så komme i gang med den komplette produktion, men på den her måde sikrer vi en naturlig kompetenceudvikling,” siger Anders Kold.

Mekoprint laver forskellige metaldele, kableføringer og betjeninger til elektronikprodukter. Deres serier er produktspecifikke, og derfor bærer virksomhedens dagligdag præg af lange serier og produktudvikling.

Lidt grus i maskineriet

Der har dog også været frustrationer forbundet med åbningen af den nye produktion. Blandt andet har der været en del ventetid forbundet med godkendelser og lignende, men ifølge Anders Kold har det i ligeså høj grad været et problem i Polen.

“Det er meningen, at virksomhederne skal sende og forædle materialer imellem hinanden. De største problemer har sjovt nok været at få lavet en toldaftale i Polen, så vi kan sende varer imellem virksomhederne,” siger Anders Kold.

En anden ting, man også skal være opmærksom på, fortæller Anders Kold, er, at netværket af underleverandører er ikke-eksisterende. Derfor har det taget lang tid at få ting som arbejdstøj og arbejdsborde.