Foto: Emil Filtenborg

Kyiv School of Economics har regnet på, hvor meget Ukraines BNP kommer til at stige i forbindelse med landets store byggeprojekter. Du kan læse mere om studiet og planerne for moderniseringen af Ukraine her. 

Ukraine er gået i gang med landets store byggeprojekt, som blandt andet skal modernisere infrastrukturen i landet, men også renovere og bygge børnehaver, skoler og hospitaler. Der bliver brugt store beløb på projektet, som kommer til at løbe over en årrække og det finansieres af den ukrainske stat, kapitalfonde og udenlandske virksomheder.

Kyiv School of Economics har regnet på, hvor stor betydning projektet vil få for økonomien, og de er kommet frem til, at de store byggeprojekter vil betyde en stigning i BNP på 2,2 procent over de næste fem år. Studiet har kigget på, hvilke lang- og kortvarige konsekvenser, som projektet vil have for Ukraines økonomi. 

Blandt andet peger studiet på, at projektet vil betyde en forøgelse af den offentlig kapital i transportbranchen, sektoren for post- og kurertjenester plus turismen, hvilket vil smitte positivt af på økonomien. Derudover vil det betyde en reduktion af tiden, som bruges på transport, hvilket vil betyde en forøgelse af den effektive arbejdstid. De bedre veje vil også betyde, at der vil skulle bruges færre offentlige og private penge på brændstof og reparationer af alle dele af transportsektoren, hvilket vil komme økonomien til gode. 

Kan få flere til at åbne forretninger

Ifølge Kyiv School of Economics vil projektets positive sider føre til, at flere virksomheder enten vil udvide eller flytte til Ukraine, og det vil altså få betydning for Ukraines BNP. Det vil betyde en stigning i BNP på 2,2 procent over de næste fem år, mens det i det lange løb vil kaste 4,4 procent højere BNP af sig i løbende effekter. 

“Vores undersøgelse viser, at investering i veje i Ukraine lige nu er en strategisk korrekt beslutning… Infrastrukturudvikling giver mulighed for at genoplive forretningsaktiviteter i et stykke tid, men samtidig suppleres de kortsigtede effekter med stærke langsigtede effekter af øget produktivitet og intensitet i bilforbindelser. Væsentlige effekter vil være mere synlige om 5-10 år,” sagde Yuriy Sholomytsky, leder af Kyiv School of Economics Center for makroøkonomisk modellering, ifølge universitetets hjemmeside. 

Kyiv School of Economics skriver, at de har trukket på internationale erfaringer og studier for at komme frem til konsekvenserne for den ukrainske økonomi. Der har de blandt andet kigget mod Polen og Tyrkiet, som har været igennem en lignende udvikling. 

“Langsigtede effekter vil spille en vigtig rolle i BNP-væksten. Således bidrager stigningen i offentlig kapital, fremkomsten af nye private investeringer gennem eftersyn og anlæg af nye veje samt produktivitetsvækst, både i nøgleindustrier og på niveauet for den nationale økonomi, til at udvide virkningerne af investeringerne i infrastrukturen,” skriver Kyiv School of Economics og peger på, at omkring 30.000 til 50.000 vil få arbejde i forbindelse med byggerierne på kort sigt, hvor størstedelen altså kommer til at omhandle landets veje. 

Et nærmere kig på, hvad der skal bygges

Ukraines store byggeprojekt kommer til at koste 5,3 milliarder dollars og for nyligt fremlagde regeringen planerne for, hvad der skal bygges. Blandt andet skal der bygges en 150 kilometer ringvej omkring Kyiv. Derudover skal der bygges en motorvej mellem Kyiv og Odesa. En del af den vej er allerede bygget, men en del skal renoveres, og det er planen at fjerne flere venstresving, så trafikken kan køre med gnidningsfrit. 

Der skal også bygges en række broer over Dnipro-floden blandt andet i Zaporizhia, hvor der bygges en bro i Krememchuk. Derudover skal Podil-Voskresenska-broen i Kyiv, som har taget mange år at bygge og slet ikke er færdig endnu, færddigøres i år, skriver UBN

En række veje tæt på grænseovergange vil også forbedres, og transportiden på vejen mellem Kyiv og Chisinau vil forkortes til seks timer. Derudover bliver der også bygget en række cement-veje i den sydlige del af Ukraine i Sorte Havs-området. Der bygges også en 1.400 kilometer motorvej, M30, fra Lviv-regionen og til Luhansk-regionen. 

Derudover bliver der etableret en række ladestationer for el-køretøjer over store dele af landet, så der kan komme gang i salget af el-biler. Turismen er også i fokus i projektet, da der bliver bygget 320 kilometer veje i bjergene i Karpaterne, som i dag er svært at komme rundt i på grund af dårlige veje. Det hæmmer turismen. 

Det hele handler dog ikke om veje. Der bliver også bygget 95 skoler, 70 børnehaver, 80 sports faciliteter, 20 kulturelle faciliteter, 35 hospitaler og 200 klinikker. Dertil bliver der også brugt penge på at modernisere den statslige pakke-virksomhed Ukrposhta. 

Ukraine har brug for forbedringer

Ukraine er kendt for at have dårlige veje og jernbaner, og det vil derfor være godt for erhvervslivet og borgerne generelt, hvis regeringens projekt lykkes. Ifølge det amerikanske medie Foreign Policy kostede de dårlige ukrainske veje landet 32,5 milliarder kroner eller fem procent af bruttonationalproduktet i 2016 alene, som er det nyeste estimat, som Ukrainenu har kunnet finde frem til. Beregninger fra Dansk Industri viser, at forsinkelser på vejene i Danmark, der er bedre end i Ukraine, koster det danske samfund omkring 20 milliarder kroner årligt. Danmarks befolkning er cirka en ottendedel af Ukraines.

“Transportbranchen er jo jublende lykkelige, hver gang der bliver investeret i den infrastruktur, vi skal bruge. Der mangler noget kvalitet i Ukraine. Der er veje, men de er hullede, og det er jo med til at koste en hulens masse penge. Personbiler og lastbiler bliver ødelagt, folk kommer til skade og hospitalerne bliver belagt, så det er helt sikkert godt at begynde at lave god infrastruktur,” har Leif Pedersen, der er direktør i den danske transportvirksomhed ICT, tidligere sagt til Ukrainenu

“Når udenlandske investorer har kig på et nyt land, så er infrastrukturen altid en af de ting, de kigger på. Selvfølgelig kigger de også på geografi, om der er ro og orden i landet og en masse andre ting, men infrastruktur er altid en af tingene, de kigger på, og hvis Ukraine også får en god infrastruktur, kan det tiltrække udenlandske investorer,” sagde Leif Pedersen i oktober 2020. 

Ukraine har tidligere haft store problemer med korruption, når det kommer til at få bygget og renoveret landets veje. Det har vi tidligere skrevet om på Ukrainenu. Det kommer blandt andet til udtryk ved, hvor meget dyrere det er at bygge vejene i Ukraine i forhold til i andre lande. Ifølge Center for Economic Strategy Studies bruger Slovakiet for eksempel pengene til vedligeholdelse af deres veje 2 til 2,5 gange mere effektivt end i Ukraine, og at Ukraine generelt ikke bruger nok penge på landets veje.