Foto af Yaroslav Maltsev hos Unsplash

Kulde har skruet op for elforbruget i Ukraine. Som naturlig konsekvens brændes der mere kul af, men det har ført til problemer med kulforsyningne.

Selv om det kolde vejr med sne og frost kan se pænt ud, så kommer det med en del problemer. Ikke mindst for dem, der producerer energi I Ukraine. Den hårde kulde har nemlig ført til et højere energiforbrug blandt ukrainerne, som har sat energiselskaberne og kulforsyningen under pres. Det skriver UBN.

DTEK, det absolut største energiselskab i Ukraine, har været nødsaget til at importere tre gange så meget kul i februar som i samme periode sidste år. Alexander Parschij fra Concorde Capital bliver af Ukraine Business News citeret med en skrap advarsel om situationen:

“Seks af DTEK’s kraftværker, som er designet til at brænde hårdt kul har kun kulbeholdninger til at arbejde imelem 33 og 57 timer endnu, baseret på data fra energiministeriet,” siger Alexander Paraschij.

I går måtte 11 DTEK-kraftværker lukke midlertidigt for nød-reparationer, skriver UBN. Elforbruget i Ukraine var det højeste i seks år på grund af kulden. Samtidig er mange af kraftværkerne gamle og slidte, og det kan lede til strømsvigt allerede i denne måned og fuldstændige blackouts næste år, advarer UBN.

Kulafhængighed

Ukraine er i høj grad afhængige af energien fra kul. Hovedparten af energien generelt kommer i reglen fra atomkraft, kul, olie eller gas. Samtidig er der store problemer med at få den grønne energi i gang for alvor som konsekvens af skiftende lovgivning og tariffer.

“I 2020 havde regeringen kun betalt for 50 procent af den producerede energi til producenter af vedvarende energi. Det jeopardiserer Ukraines mål om at 25 procent af elektriciteten i 2035 skal komme fra grøn energi,” skrev Bloomberg i januar.

Ukraine nu har tidligere skrevet om krisen i energisektoren, som endnu ikke er blevet løst. Sidst, da 11 ambassadører fra OECD-lande advarede Ukraine om, at landets gæld til en række investorer i vedvarende energi kan komme til at påvirke udenlandske investorers lyst generelt set til at investere i landet.

Kul var nemmere engang

Ukraine har altid været en af Europas store kulnationer. I Sovjetunionen producerede Ukraine halvdelen af unionens kul, der blev brugt i stålproduktionen – koks. Store dele af reserverne ligger dog i det østlige Ukraine i Donetsk-oblasten.

Det har skabt et yderligere pres på minerne, som i forvejen døjede med dårlig rentabilitet. Det har betydet, at investorer har været tilbageholdende med at putte penge i industrien, som ellers har et stort potentiale.

Et stort problem i kulminerne i det besatte område er nemlig, at de står under vand, fordi der ikke bliver pumpet vand ud. Minerne er alle forbundet under jorden, og på den måde siver vandet fra det besatte område ind i minerne i det regeringskontrollerede område.

Krigen i øst har med andre ord sat en voldsom prop i den ukrainske kulproduktion.