Scania reklame i Kyiv. Photo: Stefan Weichert

Den svenske virksomhed Scania har tabt en sag mod en ukrainsk virksomhed og skal betale cirka 26 millioner kroner i erstatning. Scania kalder det en korrupt sag, mens Kristian Anderson, bestyrelsesformand for SEB Bank i Ukraine, ser sagen som enhver virksomheds værste mareridt. 

Svenske Scania står i øjeblikket i en svær situation. Virksomheden skal betale 123 millioner hryvnia – omkring 26 millioner kroner – til den ukrainske virksomhed «Zhuravlyna» Firm, LLC, som blandt andet reparerer lastbiler og handler med brændstof, i kompensation for at have ophævet kontrakter med den ukrainske virksomhed tilbage i 2016 og 2017. 

Scania, der er en del af Volkswagen Group og inkluderer 12 bil- og erhvervskøretøjsmærker fra syv europæiske lande, mener, at «Zhuravlyna» Firm, LLC har betalt dommeren for at træffe en afgørelse imod virksomheden. Derfor er Scania gået i offensiven med store reklamer rundt omkring i landet for at gøre opmærksom på, at virksomheden føler sig snydt i det ukrainske retssystem. En af dem kan ses ovenfor. 

“Vi er ret sikre på, at korruption har spillet en rolle i afgørelsen, fordi dommen er endt, som den er med en række underlige forhold, og fordi at dommeren annoncerede, at hun gik på pension samme dag efter sagen,” siger Ints Krastins, der er CFO hos Scania i Ukraine.

Ints Krastins, der er CFO hos Scania i Ukraine. Foto: Scania

Scania står ikke alene med det indtryk i sagen. Blandt andet har den svenske virksomhed fået støtte fra American Chamber of Commerce i Ukraine og en række andre organisationer såsom Swedish Business Association. 

Ville have kompensation efter kontrakten blev ophævet

Scania har en aftale med en række virksomheder i Ukraine om, at de må servicere Scanias mange lastbiler. Den ukrainske virksomhed «Zhuravlyna» Firm, LLC var blot en af dem. Scania besluttede at ophæve kontrakten med dem, da de brugte uautoriserede dele og derfor ikke levede op til Scanias standarder og dermed havde misvedligeholdt kontrakten.

«Zhuravlyna» Firm, LLC sagsøgte derefter Scania for tabt profit og ville have en række servicegebyrer udbetalt for perioden 2012-2017. Ifølge Scania bad den ukrainske virksomhed om et servicegebyr, der var langt højere end det, som der stod i kontrakten. Scania peger også på, at der i kontrakten ikke er nævnt noget om, at «Zhuravlyna» Firm, LLC har eksklusiv ret til at sælge Scanias produkter, men «Zhuravlyna» Firm, LLC mener stadig, at de har eksklusiv ret. Det fik «Zhuravlyna» Firm, LLC også rettens ord for. 

“Vi havde to typer kontrakter med Zhuravlyna. Den ene var omkring, at de havde ret til at reparere Scanias lastbiler med originale reservedele, og det var uden eksklusiv ret i deres område. Den anden var omkring virksomhedens ret til at sælge Scania lastbiler, hvor de så ville modtage op til to procent i kommission,” siger Scanias advokat Serhii Zamula.

“Derudover ville de også have en kompensation for alle Scania-køretøjer solgt i deres område, og de krævede ofte mere, end hvad der generelt var en del af kontrakten”
– Zamula

“Begge kontrakter opsagde vi, og derefter modtog vi så i 2019 dette sagsanlæg, hvor de kræver kompensation for alle reparationer af Scania-køretøjer i deres område af Ukraine, selv om der slet ikke var nævnt noget med et område i kontrakten… Derudover ville de også have en kompensation for alle Scania-køretøjer solgt i deres område, og de krævede ofte mere, end hvad der generelt var en del af kontrakten,” siger Zamula. 

Ukrainenu har forsøgt at komme i kontakt med «Zhuravlyna» Firm, LLC for at få virksomhedens udlægning af sagen, men det har været uden held. 

Kom med et excel-ark

Scania er ikke i tvivl om, at der er foregået noget ulovligt. Blandt andet nævner Scania, at retten accepterede «Zhuravlyna» Firm, LLC’s dokumentation for tabte indtægter, som blot bestod af et excel-ark uden yderligere dokumentation eller henvisning til kontrakten. Derudover føler Scania ikke, at dommeren hørte deres argumenter i sagen. Scania bed også mærke i, at sagen længe trak i langdrag, da «Zhuravlyna» Firm, LLC ikke var i stand til at få sagen rejst flere steder. For Scania virkede det som om, at «Zhuravlyna» Firm, LLC forsøgte sig hos flere dommere, før virksomheden fik sat en aftale på plads med en. Derefter gik sagen hurtigt, som Scania langt fra ser som foregået på fair vis. 

“Det var som om, at når de havde fået en aftale på plads med en dommer, så gik det pludselig meget stærkt, og de frembragte pludselig nye beviser i sagen, som slet ikke stemmer overens med kontrakten,” siger Zamula.

Foto: Scania

Scania har anket dommen, men forventer ikke, at der kommer en retfærdig afgørelse i appelretten. De synes, at processen minder for meget om, hvad de oplevede tidligere, og derfor sætter de deres lid til, at sagen får en fair afgørelse i Ukraines højeste instans.

“Vi tror på, at der er mulighed for en fair behandling i Højesteret, men den beslutning kan komme for sent, da retten kan indefryse vores kontoer og beslaglægge vores værdier efter, at de har vundet appelretten. Og vi er ret sikre på, at der ikke vil være noget tilbage at genindkræve efter en Højesteretsdom. Til den tid vil «Zhuravlyna» Firm, LLC nok ikke eksistere mere,” spår Zamula.

Har forsøgt at skabe overskrifter

Scania er gået i offensiven for at vinde sagen ved blandt andet at reklamere rundt omkring i Ukraine for en fair afgørelse. Scania-reklamer kan ses mange steder i Kyiv, og derudover har Scania forsøgt at få landets politikere til at gøre noget. Scanias sag ser ud til at skulle for appelretten den niende februar, og virksomheden har allerede modtaget opbakning fra den svenske ambassade, Swedish Business Association, European Business Association og en kommission i det ukrainske parlament, der skal beskytte investorers rettigheder. Dog har Scania svært ved at få politikerne til at gøre noget, da der i Ukraine, som i Skandinavien, er en tredeling af magten og retten derfor står på egne ben. 

“Mit indtryk er, at dommerne i Ukraine ikke har nogen frygt. De er ikke bange for noget, da der ikke er nogen konsekvenser, og det skaber en rigtig dårlig situation for investorer,” siger Zamula, der forklarer, at Scania forsøger at gøre sagen offentlig, så det ukrainske samfund kan se, hvad der er sket og forhåbentligt få ændret praksis. 

“Desværre er hele systemet korrupt, og det betyder, at du ikke er beskyttet. Hvis nogen vil betale bestikkelse, som du ikke vil gøre som udenlandsk virksomhed, så kan du aldrig være sikker. Det er et forfejlet system,” tilføjer Krastins og siger, at Scania endnu ikke ved, hvilke konsekvenser, det måske vil ende med at få for virksomhedens fortsatte ageren i Ukraine. 

Andersson: Det er alles værste mareridt

Tidligere har Kristian Andersson, der er direktør for den svenske bank SEB Banks afdeling i Ukraine, fortalt Ukrainenu, at netop den manglende retssikkerhed i Ukraine er det helt store problem for udenlandske investorer, og at det afholder mange fra at engagere sig i Ukraine. Det er netop problemer såsom det Scania oplever, som holder mange fra at investere i landet, siger Andersson. 

“Min erfaring var i disse sager, at du ikke kan vinde medmindre, at du betaler korruption, og det vil udenlandske virksomheder ikke, da det sætter deres omdømme på spil, og derfor taber de så sagerne og må betale i retten.”
– Kristian Andersson

SEB Bank i Ukraine har i dag ikke ukrainske kunder længere, men da de tidligere havde, så oplevede de også problemer i retsvæsenet. Andersson slår dog fast, at der er mange gode og ærlige ukrainske virksomheder i Ukraine. 

“Min erfaring var i disse sager, at du ikke kan vinde medmindre, at du betaler korruption, og det vil udenlandske virksomheder ikke, da det sætter deres omdømme på spil, og derfor taber de så sagerne og må betale i retten… Vi har ikke længere ukrainske kunder og oplever det derfor ikke mere, men mit indtryk, når jeg snakker med andre banker, er, at der stadig er store problemer. Det er ikke meget, der har forandret sig,” siger Andersson.

Han slår fast, at der findes gode ukrainske virksomheder, men at lave forretning med ukrainske virksomheder kommer med en forøget risiko. Derfor er det meget vigtigt, at man laver sit hjemmearbejde. Blandt andet råder han virksomhederne til at gøre sagerne offentlige ligesom Scania, og derudover handler det om at kende sine samarbejdspartnere.

“Desværre vil der desværre fortsætte med at komme sager som denne, og det vil der gøre indtil, at der bliver gjort noget ved retssikkerheden. Indtil da kan du ikke sikre dig selv 100 procent, og jeg håber, at der på et tidspunkt vil blive gjort noget for at få retssystemet til at virke,” siger Andersson og peger på, at der politisk har været tale om reformer. 

Scania: Vi har lært af det her

Den ukrainske præsident Volodimir Zelenskij har tidligere sagt, at han vil gøre noget for at øge retssikkerheden i Ukraine, men han har stadig ikke været i stand til at sikre vigtige reformer, selv om han har forsøgt. Scania siger, at de har lært af det her, selv om de endnu ikke ved, hvad hele sagen ender med. 

Scania har tidligere fået deres kontrakter tinglyst i udlandet, men fremadrettet påtænker de at få det gjort via Ukrainian Chamber of Commerce. De håber, at det måske vil sikre dem bedre fremadrettet i det ukrainske retssystem. 

“Det kan måske sikre, at hvis sådan en situation opstår igen, så kan det være, at vi vil få en retfærdig proces. Det er vores råd til andre,” siger Krastins, der generelt mener, at retssikkerheden i Ukraine er nedadgående.