Denis Sjmygal. Foto: Den ukrainske regering - kmu.gov.ua

Ifølge den ukrainske premierminister, så kommer der snart ændringer af associeringsaftalen med EU. Sjmygal vil beskytte de ukrainske virksomheder i en ny aftale, men han slår fast, at Ukraine vil den frie markedsøkonomi og fuld integration med EU, og at det er førsteprioritet. 

Den ukrainske premierminister Denis Sjmygal har været på et to-dages besøg i Bruxelles, hvor han har mødtes med flere top-folk i EU. Genrelt mener Sjmygal, at turen er gået godt, hvor han blandt andet har diskuteret reformer, Rusland, NATO, grøn energi og pandemien med sine kollegaer i EU, men det vigtigste emne har været det fremtidige forhold til EU og ikke mindst associeringsaftalen med unionen. 

“Vi taler om revision og ændring af bilagene til aftalen. De kræver ikke ratifikation af hverken de europæiske eller ukrainske parlamenter, og de er i fokus i dag. Blandt de vigtigste er bilagene til den såkaldte “industrielle visumfri rejse”, som er et element i udvidelsen af det omfattende frihandelsområde. Den indeholder 25 principper, hvoraf 18 allerede har afholdt workshops og aftaler sidste år. Vi arbejder stadig på de andre syv. Vi håber, at vi inden 2021/22 vil nå til enighed om disse bestemmelser og endelig underskrive alle de nødvendige bilag om fuld visumfri rejse,” sagde Sjmygal i et større interview med Ukrinform, og han peger på, at Ukraine også arbejder på generelt set at få fjernet kvotaerne på ukrainske varer og fjernet tolden, så der kan eksporteres mere.

Associationsaftalen mellem Ukraine og EU trådte i kraft i september 2017 og satte blandt andet rammerne for frihandlen mellem de to parter, hvor det er planen, at integrationen langsomt skal øges over en årrække. Det er den proces, der er i gang nu. Derudover skal parterne samarbejde om den økonomiske politik, lovgivning og regulering af en række emner såsom lige rettigheder for arbejdere, visa-fri rejse og regulering af retsvæsenet.

Sjmygal forklarer til mediet, at han er optimistisk over mulighederne for øget integration mellem parterne. Det handler blot om tid. 

“Dette er arbejdsprocesser, men jeg forventer ikke tilfælde, der er håbløse for os, lad os kalde det. Selvfølgelig er vi klar til, at der kan være nuancer i forskellige produktgrupper, i forskellige brancher, men at tale om forventningen til problemet i dag, nej, der er ingen… Vi taler om flere samarbejdsområder. For det første er det retningen for kritiske råmaterialer. Udviklingen af moderne teknologier og grøn energi udgør nye udfordringer for Europa. For eksempel anslår Den Europæiske Union, at efterspørgslen efter lithium, der bruges til at fremstille batterier, vil øges 18 gange inden 2030 og 60 gange inden 2050. Og Ukraine har de største forekomster af lithium på det europæiske kontinent.”

Ukraine er strategisk vigtig for EU

Ukrainenu har tidligere skrevet om, hvordan Ukraines undergrund indeholder en række sjældne mineraler, som trækker opmærksomhed fra stormagter såsom Kina, USA og EU. Det handler ikke kun om lithium, men også om mineraler såsom kobolt og titanium. Sjmygal slår fast, at EU “er klar til at samarbejde med os og involvere Ukraine i de relevante produktionsalliancer til deres produktion.” Han slår fast, at Ukraine er interesseret i et samarbejde, men at Ukraine ikke blot skal levere råprodukter, men også tage del i udviklingen af merværdiprodukter, som vil skabe arbejdspladser. 

Derudover mener premierministeren, at Ukraine og EU har et stort potentiale for at samarbejde om brintproduktion, som er en måde at lagre energi på. 

“Da Ukraine har 15 atomkraftenheder, har vi et enormt potentiale for stabil brintproduktion. Og vi er klar til at udvikle det sammen med Europa og have et konstant marked der,” sagde Sjmygal til Ukrinform og slog fast, at EU også har brug for Ukraine, når det kommer til rumindustrien, og Ukraine kan spille en rolle der. 

“Ukraine har avancerede teknologier, virksomheder, en stærk produktions- og personaleskole og et videnskabeligt potentiale inden for dette område. Alt dette er yderst interessant for EU i dag. Jeg vil gerne fremhæve forhandlingerne og den gensidige forståelse i udviklingen af rumteknologi med Storhertugdømmet Luxembourg, der er berømt for sit magtfulde rumagentur og er centrum for disse teknologier i EU. Alle disse områder har et stort potentiale for vores land, hvor vi virkelig kan være førende blandt europæiske lande,” sagde Sjmygal.

Aftale skal beskytte Ukraines virksomheder

Ukrinforms journalist spurgte Sjmygal, om der bliver taget vare på de ukrainske virksomheder og dermed også arbejdspladser i forhandlingerne med EU. Journalisten peger på, at nogle ukrainske virksomheder måske ikke er i stand til at overleve på helt frie vilkår med EU-virksomheder, når det kommer til pris og kvalitet. 

“Vi bygger et land med en markedsøkonomi, hvor konkurrence er grundlaget for lavere priser og højere kvalitet. Det vil sige, markedet er det, der giver os muligheden for at købe kvalitetsvarer til den billigste pris. Der er ingen anden mekanisme i verden i dag. Når vi taler om udsigterne til industriel visumfri rejse, skal vi forstå, at i dag konkurrerer mere end 14.000 ukrainske virksomheder stille på det europæiske marked. Med andre ord har de fleste indenlandske virksomheder lært at arbejde i henhold til EU-standarder. Men vores opgave er at sikre en gradvis overgang af hele virksomheden til europæiske skinner. For at gøre dette har vi brug for en industriel visumfri ordning, der giver mulighed for trin for trin problemfrit,” lyder det fra Sjmygal. 

“Helt utvetydigt står jeg først og fremmest på principperne om produktionsudvikling i Ukraine, oprettelse af højteknologiske virksomheder, skabelse af merværdi, arbejdspladser. For at gøre dette er det naturligvis nødvendigt at skabe konkurrencemæssige betingelser og fordele for ukrainske virksomheder, som vil føle sig beskyttet og selvsikker i deres hjemland. I den henseende er jeg for billige økonomiske ressourcer og en vis eksportstøtte. Jeg mener, at disse værktøjer er meget vigtigere end ikke at lade europæiske varer komme ind på det ukrainske marked, så de ikke skaber konkurrence her,” slår Sjmygal fast.

Måske aftale på vej om åbent luftrum

I flere år har EU og Ukraine arbejdet på at få skabt et samlet luftrum, som altså vil gøre en del lettere for flytrafikken og skabe øget integration mellem parterne. Det er endnu ikke lykkes at komme frem til en aftale, men Sjmygal slog fast, at det også var et emne denne gang, og at parterne er ved at nærme sig hinanden. Tidligere er det blevet skudt ned af Spanien, som har nedlagt veto på grund af spørgsmålet om Gibraltar, men da Storbritainien nu har forladt EU, så er der mulighed for at opnå en aftale. 

“Den ukrainske side opfyldte alle de nødvendige krav og parametre, blev alle europæiske lande enige om. På et tete-a-tete-møde bekræftede Mr. Borrell (den Europæiske Unions højtstående repræsentant, red.), at der ikke var nogen problemer med Ukraine. Det vil sige, problemet opstod mellem medlemmerne af Den Europæiske Union, især er der forbehold fra Spanien. Vi kan ikke kommentere, om de er relateret til striden med Storbritannien eller noget andet,” sagde Sjmygal. 

“På alle møder på højt niveau… rejste vi imidlertid spørgsmålet om undertegnelse af aftalen om det fælles luftfartsområde så hurtigt som muligt og så parathed til at gøre det hurtigst muligt. Og vi håber,” sagde han.