Foto: World Economic Forum / Boris Baldinger

Præsidenten er kommet i Financial Times med sin egen udlægning af, hvad der er gået galt med hans reformdagsorden. Demokratiet er under angreb, lyder det. 

Det ukrainske demokrati er under angreb – på grænserne – men også indefra i landets vigtigste institutioner. Sådan lyder den alarmerende melding fra præsident Volodimir Zelenskij i en klumme i Financial Times.

Klummen kommer i forlængelse af sidste uges politiske tumult, der opstod, da Ukraines grundlovsdomstol de-facto fjernede offentlighedens tjeneres pligt til at opgive, hvilke aktiver de har.

“At underminere denne proces er et forsøg på at ødelægge en essentiel del af de anti-korruptionssejre fra Værdighedsrevolutionen i 2014, vundet af det ukrainske civilsamfund med aktiv støtte fra vores vestlige partnere,” skriver præsidenten.

Flere har holdt vejret og ventet på præsidentens kommentar til den afgørelse.

Russerne kommer

Præsidenten kommer også med et bud på, hvorfor anti-korruptionsindsatsen er sådan i modvind lige for tiden. Forklaringen skal blandt andet findes i det store naboland mod øst, skriver han.

“Det er en koalition af russiske proxyer og nogle prominente ukrainske oligarker, der føler sig truede af vores anti-korruptions-institutioner. De er imod EU- og NATO-integration, Ukraines samarbejde med IMF og et regelbaseret samfund, der ville være til fordel for 99 procent og ikke bare den ene procent,” skriver Zelenskij.

Oligarker og pro-russiske personer er der som bekendt nok af i Ukraine, men præsidenten kommer ikke nærmere ind på, hvilke oligarker han er ved at gå i rette med. De fleste bud peger dog i retningen af Kolomojskij, Medvedtjuk og Bojko, som for eksempel Ukraine-kenderen Anders Åslund fra the Atlantic Council:

Igor Kolomojskij kræver ingen introduktion, imens Medvedtjuk og Bojko begge er pro-russiske politikere. Det samme er den mindre prominente Lyovotjkin. Præsidenten selv har dog ikke sat navne på.

Han har desuden været afhængige af blandt andet Medvedtjuk, fordi præsidentens parti Folkets Tjenester har været ved at falde sammen i parlamentet. Zelenskij har derfor været afhængig af stemmer udefra, når ting skal besluttes i Rada’en. Dem har han fået fra det pro-russiske parti Opposition Bloc.

Vil rydde op i domstolene

Som det ser ud nu, har præsidenten eller regeringen under ham fortsat til gode at gøre noget, der for alvor kommer problemet til livs, men løsningen er på vej lover præsident Zelenskij:

“Vi er ved at åbne efterforskninger imod de folk, som har handlet ulovligt på vegne af særinteresserne for velkendte, indflydelsesrige financiele grupper og fremmede magter for at ødelægge vores anti-korruptionsmyndigheder. Og jeg har bedt regeringen om at begynde konsultationer og designe en bred og ambitiøs juridisk reform, der inkluderer en oprydning i domstolene,” skriver Zelenskij og slutter med en bøn til Vesten:

“Jeg beder vores internationale partnere og allierede om at fortsætte med at støtte os og modbevise dem, der forsøge at modsætte sig og ødelægge vores samarbejde.”