Positive tegn i bankmarkedet

Af Kristian Andersson, CEO for SEB i Ukraine

Til trods for alle de negative effekter, vi vil opleve som et resultat af Coronakrisen, ser vi også et antal begivenheder i Ukraine, der er lovende for virksomhederne.

Det er stadig for tidligt at anslå den sande eller endelige effekt af Coronakrisen, fordi det i vid udstrækning vil afhænge af krisens varighed. Selvom vi vil se en økonomisk tilbagegang i år – ligesom i de fleste Europæiske lande – er den nyligt godkendte IMF-aftale bringer tillid og stabilitet til den makroøkonomiske situation i Ukraine og til de finansielle markeder. Det er ekstremt vigtigt for landet. Det er også værd at notere sig, at Ukraine i dag har en meget stærkere banksektor sammenlignet med den sidste krise, der er i meget bedre form, end det har været tilfældet i fortiden.

Den finansielle sektor plejede at være et af de svageste punkter i økonomien under tidligere kriser. Det er velkendt, at Central Banken har lavet et imponerende oprydningsarbejde i banksektoren siden revolutionen i 2014, som har ført til mere end 100 lokale banklukninger, og at de tilbageværende banker jævnligt stresstestes, ligesom at de skal leve op til andre tiltag, der dramatisk har forbedret og ændret bank sektorens styrke til det bedre. I denne kontekst har internationale banker været mere stabile partnere.

Nu, og gennem de sidste 12 måneder, har vi set en jævn udvikling med ret hurtigt faldende renter i den lokale valuta. Nøgleraten i UAH, fastsat af Central Banken, var 13,5% ved årets begyndelse, og den er i dag, 11. juni, sænket yderligere til 6%. På samme tid er det blevet lettere for banker at få adgang til lokal valuta, som har gjort det lettere for dem at refinansiere lån fra NBU. Disse midler bliver så igen brugt til at yde lån til kunder. Begge disse udviklinger bør ses som favorable faktorer for virksomheder i Ukraine, der gør dem i stand til at være mere konkurrencedygtige ved at reducere deres finansielle omkostninger i fremtiden, ligesom det gør finansiering mere tilgængelig. Derudover er likviditeten i bank sektoren i øjeblikket god, og hovedudfordringen for bankerne er i stedet at finde gode eller acceptable låntagere.

Alligevel bør man samtidig forstå, at banksektoren i Ukraine er meget lille. De samlet værdier udgjorde omtrent 1,500 milliarder UAH ved udgangen af 2019. For at sætte det i perspektiv kan man sammenligne det med de totale værdier i den bankgruppe, SEB, som jeg repræsenterer. Her udgør de samlede værdier i banker i Ukraine omtrent 20% af SEB Groups værdier. SEB Group er ikke en ekstremt stor, men en mellemstørrelse europæisk bank. Sektorens lille størrelse kombineret med en historik af høje og meget volatile rentesatser, har – sammen med andre faktorer – ført til at udenlandske investorer typisk har valgt af finde finansiering selv gennem lån på tværs af grænser i udenlandsk valuta i stedet for at tage finansiering gennem det lokale marked. Det er særligt sandt for grundlæggende alle investeringer med lange investeringshorisonter.

Forskellige virksomheder har dog forskellige strategier, og vi ser også det modsatte ske, hvor investorer vælger at have hele deres finansiering i det lokale marked, men det klart hyppigste valg er lån på tværs af grænser.

Det lokale bank marked er naturligvis stadig meget vigtigt og nødvendigt for at levere bank services så som betalinger, valutaveksling, garantistillelse og typisk alt hvad virksomheder har brug for og anvender, herunder finansiering af arbejdskapital i den lokale valuta. På grund af bank reguleringer er man forpligtiget til at foretage disse services hos en onshore bank i Ukraine. Hvis du er en udenlandsk investor, er det af afgørende vigtighed, at du samarbejder med en onshore bank, du har tillid til kan rådgive dig og guide dig i markedet.