Foto af Jakub Nawrot hos Unsplash

Coronavirus pandemien tager længere tid end ventet, og derfor kommer Ukraines økonomiske genopretning først til foråret, melder økonomiministeriet. 

Ukraines BNP regnes med at lide et knæk på fem procent i år på grund af pandemien, der har sendt den globale økonomi i knæ. Det var tidligere ventet, at Ukraines økonomiske genopretning allerede ville starte i løbet af vinteren, men ifølge den ukrainske minister for økonomi, Igor Petrashko, så lader den vente på sig.

På det årlige Ukrainian Investment Roadshow siger han, ifølge UBN, at det først er i foråret 2021, at den ukrainske BNP igen stiger. Han forventer et fald på tre procent i første kvartal af 2021, hvorefter væksten så vil komme og ende med en BNP-vækst i 2021 på hele 4,6 procent. Det vil mere eller mindre rette op på faldet i 2020. 

Tidligere har Ukrainenu skrevet om, at cirka 10 procent af de små og mellemstore virksomheder er på randen af konkurs i Ukraine. Derfor er der snart brug forbedring i økonomien, hvis de skal klare sig. Nye tal fra det ukrainske finansministerium viser også, at flere og flere små virksomheder tager imod lån for at komme igennem krisen. Ministeriet melder, at der siden marts er indgået lån for hele 518 millioner dollars under regeringens 5-7-9 procent låneprogram. Størstedelen af pengene er gået til at refinansiere gæld.

Regeringens vej-projekt kører på skinner

En af regeringens planer for at skabe arbejdspladser gennem krisen har været at renovere og udbygge landets infrastruktur plus bygge nye skoler, hospitaler og børnehaver. Den ukrainske regering kalder det for – Big Construction Project. Landets virksomheder og befolkning lider blandt andet under dårlige veje, og projekterne har betydet meget for byggesektoren i landet. Det skriver UBN.

Boligbyggeriet har ellers lidt et knæk på 18,7 procent i år, men det er blevet opvejet af den 10,6 procent stigning i investeringer under Big Construction Project, og dermed ender hele byggebranchen med en stigning indtil videre i år på 1,9 procent. 

“Faldet i vores lands BNP ville have været 11 procent i fjerde kvartal, hvis ikke det var for Big Construction-projektet,” siger Mikhail Kukhar, der er cheføkonom hos Ukraine Economic Outlook, ifølge UBN, og forklarer, at Ukraines Big Construction Project kommer til at stå for 10 procent af landets BNP i fjerde kvartal i år.

Big Construction Project er 95 procent i mål for i år, melder regeringen. Der er blandt andet blevet bygget 200 skoler og børnehaver, 4.000 kilometer statsveje, 100 sportsfaciliteter, men bebyggelsen fortsætter også de næste par år.