Foto af Yanny Mishchuk hos Unsplash

Flere folk er mere bange for de økonomiske konsekvenser af coronavirussen end selve virussen, viser nyt studie. 

Ukraine er lukket ned i endnu større grad end Danmark, og karantænen, der umiddelbart skulle ophøre i slutningen af april, bliver muligvis forlænget til den 12. maj. Det sætter sine spor på den ukrainske økonomi, og nu viser et nyt studie, at flere og flere borgere frygter de økonomiske konsekvenser af karantænen mere end selve sygdommen. 

Kyiv International Institute of Sociology har lavet en spørgeundersøgelse, hvor 48 procent svarer, at de mener, at regeringen er succesfuld i at bekæmpe coronavirussen, mens 40 procent mener det modsatte. Hele 57 procent mener ikke, at regeringen er god nok til at forhindre de økonomiske konsekvenser forbundet med virussen, men blot 17 procent mener, at regeringen gør det godt med at afbløde de økonomiske konsekvenser. 

70 procent mener ikke, at regeringen er succesfulde i at levere et tilfredsstillende sundheds-apparat, mens 17 procent mener det modsatte. Det kunne være nærliggende at tro, at borgerne vil have regeringen til at gøre mindre, når så stor en procentdel er utilfredse og flere er bange for økonomien. Sådan er det dog ikke. 43 procent af de adspurgte vil have stærkere karantæneregler, mens 40 procent føler, at de nuværende regler er ret tilfredsstillende. Kun 10 procent vil have reglerne fjernet eller lempet. 

Instituttet har bedt de adspurgte udvælge de tre ting, som de frygter mest. De svarer, at de specielt er bange for deres kæres helbred (38 procent), priserne på mad (29 procent), problemer med at købe masker osv. (27 procent), finansielle problemer (20 procent) og frygt for ikke at kunne få lægehjælp (20 procent). Derudover peger 20 procent på frygt for eget helbred, og samlet 23 procent svarer, at den manglende offentlige transport er en bekymring for dem i dagligdagen. Samlet 13 procent mener, at det enten er svært at lave forretning, at de er truet med fyring eller at de er blevet sendt hjem fra arbejde uden løn. 

Svært at overleve karantænen

En ny undersøgelse lavet af Union of Ukrainian Entrepreneurs, som er et forbund for forretningsdrivende i Ukraine, viser, at kun halvdelen af de adspurgte virksomheder kan klare en måned mere af karantænen. Derudover svarer 25 procent, at de kun kan klare sig igennem juni. Det skriver Ukraine Business News.

Cirka en tredjedel af virksomhederne fortæller om et tab på 90 til 100 procent af deres indtægter, og at de har fyret 50 procent af de ansatte. Det er primært små virksomheder, viser undersøgelsen, mens de større virksomheder klarer sig bedre. Cirka 60 procent af virksomhederne er stadig åbne, og ikke overraskende er der flere virksomheder – cirka 50 procent, som er imod en forlængelse af karantænen til den 24. april, som den er nu. 

Ukrainenu har for nyligt talt med en række danske virksomheder i Ukraine om konsekvenserne af karantænen. Landbrugsvirksomheden Dan-Farm Ukraine klarer sig fint med højere kødpriser, mens tøjproducenten HRT Textile har indsat busser i krisen for at få folk på arbejde. Danfoss forventer, at corona-krisen kan komme til at ændre forretningsgangen i fremtiden, fordi der trækkes på nogle nye erfaringer i denne krisetid. 

Ukrainenu har tidligere skrevet om en række andre undersøgelser. Analysefirmaet Rating Group har for eksempel lavet en spørgeundersøgelse, der viser, at 60 procent af de adspurgte ukrainere kun har nok på kistebunden til at klare karantænen i yderligere en måned, mens kun 16 procent har penge nok til at klare sig i to måneder. En tidligere undersøgelse af marketingbureauet Gradus viser, at 57 procent af borgere i Ukraine ikke kan klare sig længere end yderligere to uger – og derfor ikke hele karantæneperioden. Undersøgelsen fra Gradus er allerede en uge gammel.