Foto: Eugene Kozlovsky / Pixabay.com.

Denne artikel er skrevet af vores partnere på Odessa Journal. Artiklen er oversat til dansk fra engelsk.

En ny lov med betydelige skattereduktioner og jordoverførselsrettigheder, der har til formål at tiltrække investeringer, blev vedtaget af den ukrainske regering den 11. februar.

Når et selskab indgår en investeringsaftale med Ukraines ministerkabinet, kan der ydes støtte på følgende områder:

  1. Lavere skatter: fritagelse for selskabsskat i en periode og merværdiafgift for alt nyt udstyr importeret til projektet
  2. Toldfritagelse: der skal ikke betales importafgifter på nyt udstyr
  3. Prioriterede jordrettigheder: prioriterede rettigheder til at leje stats- og kommunale jordarealer, der er nødvendige for at realisere investeringsprojektet; og
  4. Stabilisering af loven: Investorens rettigheder og pligter styres af de ukrainske love, der gælder på det tidspunkt, hvor investeringsaftalen gennemføres, medmindre en ny lov forbedrer investorens position.

Implementeringen af ​​de nye love vedrørende skatte- og importafgifts-fritagelser kræver ændringer af Ukraines afgiftskode og toldkodeks, som i øjeblikket er i udkast og skal vedtages for at træde i kraft. Den inkluderer følgende bestemmelser:

  • Fritagelse for selskabsskat for alle indtægter fra projektet i de 5 på hinanden følgende år, der er valgt af investoren, efter at projektet er bestilt (dvs. starter operationer).
  • Fritagelse for at betale merværdiafgift for alt nyt udstyr, der importeres til projektet.
  • Fritagelse for importafgift for alt nyt udstyr, der importeres til projektet.
  • Lokale myndigheder har tilladelse til at nedsætte grundafgiften for grunde brugt af projektet.

Den samlede besparelse på de ovennævnte fordele er begrænset til 30% af investeringsbeløbet, der er foretaget for at starte et projekt. Denne lov giver relevante incitamenter til udenlandske investeringer.

F.eks. Kunne Black Iron Inc., et canadisk efterforsknings- og udviklingsselskab, der ejer 100% af Shymanivske Project (Krivyi Rih, Ukraine), opnå besparelser på op til US $ 170 millioner (omtrent en milliard DKK) gennem en kombination af reducerede forudgående skat og afgiftsbetalinger.

“Dette er en meget positiv konkret foranstaltning iværksat af Ukraines præsident Zelensky for at tiltrække yderligere investeringer til Ukraine, der er meget velkomment af internationale investorer, herunder Black Iron. Afskaffelse af importafgifter og merværdiafgift på nyt udstyr gavner Black Iron’s investorer væsentligt ved at reducere det beløb, der skal rejses for at finansiere opførelsen af Shymanivske-projektet. Lavere selskabsskat i de første fem år efter produktion kunne øge Black Irons gældskapacitet og muligvis også fremskynde opførelsen af anden fase udvidelse til 8 millioner ton og / eller evne til at betale aktionærerne et udbytte,” siger Matt Simpson, der er direktør for Black Iron.

Note fra Ukraine Nu: Black Iron er et canadisk selskab, der specialiserer sig i minedrift. De ejer 100 procent af Shymanivske-projektet – en større jernmine i det centrale Ukraine omtrent 330 kilometer fra Kyiv.