Ambassadør Ole Egberg Mikkelsen. Foto: Emil Filtenborg.

Danmark har fået ny ambassadør i Ukraine. Han kommer med erfaring fra regionen og masser af ambitioner i kufferten.

Allerede nu har COVID19 sat sit tydelige præg på ambassadørens arbejde – for det første skulle han have været begyndt på posten tidligere på året, og for anden har det sat store begrænsninger for, hvor meget han kan rejse rundt i landet.

Ligesom alt muligt andet er ambassaden for tiden lukket land for de fleste på grund af den igangværende COVID19-pandemi. Det afholdt dog ikke Danmarks nye ambassadør i Ukraine, Ole Egberg Mikkelsen fra at byde på kaffe.

Med en fortid som ambassadør i Polen, kender Mikkelsen området udmærket. Derfor var det nærliggende at benytte situationen til at spørge ind til, hvordan det ser ud i Ukraine og mellem Danmark og Ukraine nu og i fremtiden.

Fortæl mig, hvorfor skal danskere interessere sig for Ukraine?

”Ukraines sikkerhed er også vores sikkerhed. Hvis Ukraine ikke er sikkert, så er vi heller ikke sikre, og hvis den samfundsforandring, som Ukraine er i gang med ikke lykkes, så har det også betydning for vores sikkerhed. Derfor har vi interesse i at bistå Ukraine i den proces, der er i gang i øjeblikket,”

”Der er et kæmpestort uforløst potentiale i Ukraine som marked for danske virksomheder, og som land kan Ukraine virkelig bidrage meget til vores sikkerhed og økonomi. Vi undervurderer ikke vanskelighederne, for det er et vanskeligt marked, men der er stadigvæk et enormt potentiale i landet,” siger Ole Egberg Mikkelsen.

Du siger, det er vigtigt, hvilken retning Ukraine vælger i fremtiden. Men der er også en masse andre lande i EU’s baghave, der står ved skilleveje – for eksempel Bosnien, Serbien og nu også Hviderusland – er Ukraine anderledes vigtig i den sammenhæng?

”For det første er Ukraine et stort land. Der er omtrent 40 millioner indbyggere, hvis de er her alle sammen, og det er et af de mellemstore europæiske lande. Det er et vigtigt marked, og det kan blive et meget afgørende eksportmarked for Danmark, men fremfor alt har det en størrelse, hvor det vejer tungt i Europa. Arealmæssigt er det større end Frankrig, så det er et land, som på mange måder spiller en vigtig rolle og kan få en endnu vigtigere rolle at spille i takt med tilnærmelsen til de europæiske og atlantiske institutioner.”

Hvad er i din optik det største miss-match mellem danskernes opfattelse af Ukraine og virkeligheden?

”Noget af det jeg hørte, da jeg sagde, jeg skulle herned var: ”Så må du huske at have varer med.” Det kan vi jo godt grine af, men de fleste danskere har jo ikke været her. Der er meget få danskere, der har været hernede, så danskerne har ikke den opfattelse af landet, som man får, når man besøger det. Mediedækningen har jo – naturligt nok, fordi der er sket dramatiske ting – fokuseret på det, der sker i øst, og det er det, danskerne har hørt om, men der er en masse fantastiske oplevelser, der venter folk hernede,”

”Noget af det, der slår mig i Ukraine er iværksættertrangen og troen på, at man kan forandre noget. Der er stadigvæk lidt en ånd fra Maidan, og det kan man mærke. Der er sådan en grundlæggende tro på, at man kan forandre ting – både store og samfundsmæssige udfordringer – men også indenfor erhvervslivet. Der er sådan en idé om, at ”det kan sikkert sagtens lade sig gøre,””

Hvordan ser du samarbejdet mellem diplomatiet og danske NGO’er og virksomheder?

”Som diplomater er vi selvfølgelig de officielle repræsentanter, men der er også mange andre, der spiller en rolle. Officielt hedder de selvfølgelig ikke diplomater, men civilsamfundet og virksomhederne spiller også en vigtig rolle, hvor der er med til at forme et billede af Danmark som land. Det er ikke kun mig, som ambassadør, der gør det, det er der rigtig mange andre, der er med til. Jeg ser mig selv som et samlingspunkt i en større sammenhæng, og der er det min opgave at sørge for, at vi alle sammen trækker på samme hammel.”

Hvilket præg vil du gerne sætte på ambassaden?

”Nu har jeg været i det her fag i en del år, og jeg arbejder altid på den måde, at jeg ser det som min opgave ikke at være den eneste danske repræsentant. Alle andre driver også diplomati, om man er NGO, virksomhed – ja selv journalist – så har man et aftryk, og alle spiller en rolle i at forme opfattelsen af Danmark. Der er det min opgave at samle de danske interesser.”

”Jeg er ked af, at vi ikke har kunnnet modtage dig på ambassaden, for jeg ser det som en åben ambassade, hvor vi kan have mange gæster, men det går jo ikke i øjeblikket. Det er min ambition at åbne ambassaden og have meget kontakt udadtil og respektere, at vi alle har forskellige roller og mandater som virksomheder, diplomater, journalister og så videre. Det er vigtigt at fortælle, hvad der kommer ud af det danske diplomati, så jeg vil gerne være så aktiv på kommunikationsområdet som muligt,” siger Ole Egberg Mikkelsen, der også ser frem til 30-året for de dansk-ukrainske forbindelser i 2022.

”Diplomati er menneskelig kontakt, at tale med folk, og det er svært under de nuværende omstændigheder, men vi må finde ud af det indenfor de begrænsninger, der gælder.”