Morten Munk er CEO for Mafcon og Ukraines Konsul i Danmark

Derudover bidrager Morten i denne uge til Ukrainenu’s nyhedsbrev som en del af Danish Outsourcing Forums ekspertpanel.

Netværk og erfaringer er afgørende

Adgang til netværk og erfaringer spiller en afgørende rolle for de virksomheder, der planlægger etablering i Ukraine.

Danske virksomheder har gennem årene haft blandede erfaringer med at etablere sig i Ukraine. Nogle firmaer har mødt forskellige barrierer, mens andre har haft stor succes.

Forskellen på resultatet er adgang til netværk og erfaringer.

Når man etablerer produktion eller partnerskaber i Central- og Østeuropa, er det især vigtigt ikke at blive fanget i de særlige post-kommunistiske institutionelle tomrum, der fortsat kendetegner ikke bare Ukraine, men hele regionen. Havner virksomheden i den situation, er der stor risiko for, at virksomheden vil fejle i sine dag-til-dag funktioner og derfor ikke vil være i stand til at udnytte det store potentiale, som Ukraine tilbyder.

Det institutionelle tomrum kendetegnes ved svingende rammebetingelser, som medfører en risiko for at blive indfanget i korruption eller at havne i sikkerhedsproblemer.

Her spiller netværk og dermed adgang til erfaringer og best practice en afgørende rolle både i forhold til selve etableringsprocessen, og måske endnu mere i forhold til den daglige drift, hvor opgaven er løbende at opretholde manøvrerummet i forhold til de skiftende rammebetingelser.

Det skal nu ikke skræmme nogen fra at etablere sig i Ukraine.

I Mafcon har vi brugt 25 år på at opbygge de rette netværk og erfaringer i Ukraine, så vi kan hjælpe virksomheder med at undgå faldgruberne og høste gevinsterne.

Det er ekstra vigtigt nu, hvor Covid19 har udfordret virksomhedernes lange forsyningskæder og ikke mindst demonstreret den indbyggede sårbarhed, som gør, at et produktionsstop i Danmark ikke bare er et stop men en opbremsningsproces, som står på, indtil forsyningskæden er tømt. Og det kan blive endog meget dyrt, hvis man har placeret sin produktion i Asien.

I mange virksomheders ændrede forsyningskæder vil Ukraine fremstå som en oplagt mulighed på grund af landets geografiske placering lige på grænsen til EU, landets størrelse, udbud af veluddannede medarbejdere og lave lønninger. I tillæg hertil kommer billig etablering, god infrastruktur og logistik og ikke mindst et fælles tidsvindue, som gør det enkelt at samarbejde i real time.

I Mafcon har vi fokuseret på at bygge fysiske netværk, men også på dette område har Covid19 ændret vilkårene, og derfor har vi skabt et ekspertpanel, som kan tilgås virtuelt, og som i første omgang rummer alle de indlægsholdere som i går den 20. maj skulle have været på podiet i Lviv til Danish Outsourcing Forum.

Panelet kan tilgås via https://danishoutsourcingforum.dk/ og panelet bidrager med et ugentligt indlæg i nyhedsbrevet på http://ukrainenu.com/

Det er et godt sted at starte for virksomheder, der vil etablere produktion i Ukraine enten som reaktion på Covid19 eller af andre grunde.

For virkeligheden er en anden nu, og som altid må virksomheder tilpasse sig den nye virkelighed eller se andre løbe med gevinsten.