Når du er i en storm, så sørg for at mandskabet er sikkert

Af Taras Yurynts, Managing Director Guldmann-Ukraine

COVID-19 stormen viste sig i horisonten, og vi kunne alle se den komme. Vi vidste, at denne storm ville være en slem en af slagsen. Ikke en af de storme, der hurtigt blæser forbi, så du igen er tilbage på roligt vand. Denne storm ville vippe båden i måneder, hvis ikke år, så vi måtte lukke lugerne og få vores mandskab klar til at håndtere det værst stormen kan byde på.

På den måde adskiller Ukraine sig fra meget af resten af Østeuropa, og det er sikkert derfor mange danske virksomheder finder det lettere at arbejde i Ukraine. Loyalitetsfølelsen og gruppeansvarligheden er indbygget i den ukrainske kultur på samme måde som i den danske.

Hos Guldmann-Ukraine producerer vi løfte udstyr til sundhedssektoren. Alligevel har COVID-19 ændret de ydre omstændigheder for vores daglige arbejde.

Under krisen har de fleste hospitaler stoppet anlæg og ændringen af fysiske installationer for at mindske risikoen for COVID-19 spredning. Det sænker vores produktion og opsætning af installationsprodukter. På den anden side er antallet af respiratoriske patienter med løftebehov steget, so i stedet har vi opskaleret vores produktion af mobile lifts.

I vores virksomhed betyder det, at metal produktionen er gået ned, mens syproduktionen er gået op. Det ville være en udfordring for enhver virksomhed, men måden vi håndterer det på er meget typisk for ukrainsk – og for dansk – kultur. Vi fokuserer på mandskabet.

Hvis vores ansatte ved, at vi bekymrer os om dem, så vil de også bekymre sig om firmaet.

Da imødegåelsen af COVID-19 først ramte Ukraine, var vores nedlukning strengere end i mange andre lande. Selv vores offentlige transport lukkede. Mange af vores ansatte frygtede naturligt nok for deres sikkerhed, så vi gjorde alt, hvad vi kunne for at sikre, at de både følte sig og var sikre, mens de arbejdede.

Vi vil ikke have, at vores ansatte føler sig alene med den stress, COVID-19 påfører os.

Så vi organiserede transport for de ansatte, herunder samkørsel med benzinrefusion, købte masker og pålagde deres brug fra de ansatte forlod hjemmet og indtil de ankom på fabrikkerne, indførte hånd desinfektion og temperatur kontrol ved ankomst, social afstand og tiltag ift. madlavning i cafeteriet.

Vi sørgede også for, at de ansatte blev holdt opdaterede om tiltag udenfor arbejdet.

Selvfølgelig frygtede vores ansatte at miste deres jobs.

Mens metal produktionen er nede, har vores ansatte holdt ferie i rotation for at mindske det overskydende antal af medarbejdere. Idet syproduktionen er oppe, har vi i tillæg tilbud at flytte nogle af vores metalarbejdere ind i syfunktioner, der kan håndteres uden yderligere oplæring.

Faktisk ansætter vi i syproduktionen, og imens har selv vores kontoransatte hjulpet til med syproduktionen, så vi er sikre på at nå vores deadlines.

Den slags gensidige loyalitet og gruppe ansvarlighed finder man ikke over hele verden, men efter min opfattelse er det en af de stærkeste selling points for at have produktion i Ukraine, og det bliver ofte overset, når virksomheder skal beslutte, hvor de placerer deres produktion.

Stormen vil slutte, men vores mandskab vil være endnu stærkere end før.