Foto: Jackmac34 / Pixabay.com.

Den ukrainske præsident har valgt at hæve mindstelønnen i Ukraine. Generelt er den reelle løn i Ukraine dog langt højere, men den stiger stadig mindre end lønniveauet i Danmark. 

Mindstelønnen i Uk...

You have to be signed in and have a valid subscription to read news at Ukrainenu.com.

You can sign-up for a subscription here.