Foto: Jackmac34 / Pixabay.com.

Søren Riishøj, der er ekspert i Østeuropa, fortæller til Ukrainenu, at Ukraine har brug for en række reformer, hvis der skal komme gang i økonomien. Blandt andet af den dømmende magt. 

Der er næsten ingen grænser for, hvor stor vækst Ukraine går i møde, når de ukrainske politikere taler om fremtiden. Den ukrainske premierminister tror for eksempel på 40 procents vækst over de næste fem år, men det er for optimistisk, hvis der ikke sker gennemgribende reformer, lyder det fra Søren Riishøj, der er lektor på Syddansk Universitet og ekspert i Østeuropa. 

På den ene side er det gået godt over de sidste år med lønstigninger, højere produktivitet og højere vurdering af økonomien fra udlandet, men på den anden side er industriproduktionen faldet i 2019, lyder det fra lektoren. Dertil er der underskud på statsbudgettet og høj inflation. 

“De umiddelbare beregninger for 2020 tyder på en vækst på mellem en til to procent. Ukraine ligger omkring det niveau, så hvis landet skal op på de 40 procent, så kræver det en række reformer. En række strukturelle reformer,” lyder det fra Søren Riishøj. 

“Landet er meget afhængig af lavt forarbejdede varer, og det er et problem. Men på den anden side oplever landet også stor vækst i it-sektoren, og det ser godt ud i finanssektoren, så der er også nogle positive tendenser,” lyder det fra lektoren, der oplyser, at Ukraines bruttonationalprodukt målt i faste priser er 7,2 procent under niveauet i 2013 før revolutionen og krigen i Donbass-regionen – opgjort i dollar. 

Skal bekæmpe korruption

Den ukrainske præsident har forsøgt at sætte ind over for korruptionen i landet, og det er der ifølge Søren Riishøj også behov for. Den ukrainske præsident og hans parti Folkets Tjener vil blandt andet privatisere en stor del af statens virksomheder og retsforfølge kriminelle i større stil.

“Der er lang vej igen i forhold til korruptionen, hvor landet stadig mangler at nedbryde det oligarkiske system som andre lande såsom Georgien og Moldova, men også i Italien. Der laves hele tiden målinger, baseret på rimelig pålidelige interviews, og der ligger Ukraine lavt,” siger Søren Riishøj. 

Ifølge organisationen Transparency International ligger Ukraine som nummer 120 ud af 180 lande, når det kommer til korruption. 

“Det er en gigantisk opgave, som præsidenten har sat sig for, men hvis hans parti vil genvælges, så skal han vise resultater,” siger han.

De juridiske problemer

Ukrainenu har tidligere sat fokus på landets problemer med den dømmende magt, som landets præsident Volodimir Zelenskij forsøger at reformere blandt andet ved at inddrage udenlandske eksperter. Søren Riishøj ser en forbindelse mellem væksten i økonomien og de juridiske reformer, da der mangler tillid blandt virksomhederne til, at reglerne altid overholdes. 

“Indtil nu er det svært at se de store ændringer, men det er klart, at der er brug for ændringer af det juridiske system. Der skal blandt andet ske en gennemskuelig privatisering af økonomien. Der er en del af det juridiske system – altså love – som er ganske fine, men de overholdes ikke altid,” siger Søren Riishøj. 

“Regeringen kan vælge at gøre det som i Georgien med voldsomme anholdelser, eller på den italienske måde med retssager, der dog ofte går hen og bliver politiske. Problemet er, at det er svært, for selv i Italien går det stadig ikke særlig godt. Det er en hel kultur, der skal ændres,” lyder det fra Søren Riishøj, der mener, at kun tiden vil vise, om præsidenten kan løfte opgaven. 

I sidste uge udtrykte eksperter bekymring over den juridiske reform, der er blevet vedtaget og godkendt af præsidenten, ikke bliver implementeret. Det gav de udtryk for i Kyiv Post. 

Landbrugsreformen skal fungere

Den ukrainske landbrugssektor står ifølge præsidenten også over for en række nødvendige reformer. I dag er det umuligt for både ukrainere og udlændinge at købe og sælge den frodige jord, og det hæmmer økonomien, ifølge Søren Riishøj. I dag lejer ukrainere og udlændinge landbrugsjorden, hvilket den ukrainske præsident Volodimir Zeleskij vil gøre op med. Hans forslag til en ændring af loven er førstebehandlet i parlamentet.

“Men vi ved stadig ikke, hvad det bliver til. Hvorvidt udlændinge får lov til at købe jorden, eller om det kun bliver ukrainere, for vi har set en del modstand. Jordreformen er dog vigtig for den ukrainske økonomi og er et eksempel på en reform, som der er behov for,” siger Søren Riishøj. 

“Det er også et af de mange krav fra IMF (den internationale valutafond, red.), så der er pres på. Men vi har set modstanden i befolkningen, og i Ukraine er folk hurtige til at vise deres modstand ved demonstrationer, så det bliver svært for præsidenten,” siger Søren Riishøj.