Foto af Quinten de Graaf hos Unsplash

Energistyrelsen har modtaget en enkelt klage over Nord Stream 2 godkendelsen inden deadline.

Etablering af en ny rørledning fra Rusland gennem Øsersøen til Bornholm har givet anledning til meget debat. De danske myndigheders behandling af ansøgningen trak således i langdrag i den relativt simple sag med relativt store politiske implikationer.

Rørledningen skal sende russisk gas direkte til tyske forbrugere og kraftværker til trods for den nuværende konflikt mellem EU og Rusland over krigen mellem Ukraine og Rusland.

Dermed har rørledningen åbenlyse storpolitiske implikationer, idet Tyskland og Rusland øger deres gensidige økonomiske afhængighed, hvilket ikke falder i god jord hos blandt andre USA.

Fanget mellem hensyn til USA, Rusland og Tyskland endte de danske myndigheder med at godkende ansøgningen efter en del politisk debat. Som med de fleste andre myndighedsafgørelser er der mulighed for at indgive klage.

Energistyrelsen oplyser, at der er modtaget en enkelt klage. Ukrainenu.dk afventer aktindsigt i klagen.

Ukraine og Litauen kender konsekvenserne af at være afhængige af russisk gas. De to lande gik sammen om at advare EU mod Nord Stream 2.

At nedbringe afhængigheden af russisk gas er en vægtig grund til at Ukraine har sat fart på at nedbringe energiforbruget og på at omstille sig til mere vedvarende energi. Det kan du læse mere om her.