Vadym Shestakov er vice-direktør for Dan-Farm Ukraine. Foto: Dan-Farm Ukraine

I december får ukrainere og udlændinge med tilknytning til Ukraine mulighed for at dele deres oplevelser af året, der er gået, hvordan livet er i Ukraine og hvad 2020 byder på. Der er tale om alt fra politikere, eksperter og prominente stemmer til folk på gaden.

I denne omgang er turen kommet til Vadym Shestakov, der er vice-direktør for Dan-Farm Ukraine, der er en dansk virksomhed, som producerer svin i Ukraine.

Hvad er den vigtigste ting, der er sket i 2019 i dit felt?

I 2019 valgte ukrainerne en ny præsident Volodimir Zelenskij og et nyt parlament. Præsidents parti – Folkets Tjener – fik også flertal i parlamentet. Ministerkabinettet ledes af den hidtil yngste premierminister – Oleksiy Honcharuk på 35 år og består af progressive fagfolk med ambitiøse mål, hvilket er meget lovende.

Et af de første skridt, der blev taget af den nye regering, var at ændre nøglefunktioner inden for skat, told og andre offentlige myndigheder. Ikke desto mindre er spørgsmålene om korruption og manglen på en egentlig retsstat stadig ikke løst. Imidlertid giver nye reformer håb om, at disse problemer bliver løst i fremtiden. I øjeblikket er meninger inden for erhvervslivet delte. Nogle er skuffede over valgresultaterne. Andre er glade for ændringer. Andre foretrækker at tage ventepositionen, men kun en ting forbliver uændret. Alle venter på de lovede reformer.

Hvad vil du have, at danskerne skal vide om Ukraine?

Ukraine er et dynamisk udviklingsland med et stort potentiale. Tilgængeligheden af ​​naturlige og menneskelige ressourcer og lave arbejdsomkostninger udgør konkurrencefordele for udenlandske investorer. Dette gælder især inden for it, infrastruktur, fast ejendom og landbrug.

Hvad tror du, at der vil ske i 2020?

Den vigtigste politiske begivenhed i 2020 er lokalvalget.

En anden vigtig begivenhed er landreformen. Der er et midlertidigt forbud mod salg af landbrugsjord til både enkeltpersoner og juridiske enheder i Ukraine. I øjeblikket kan landbrugsjord kun lejes. Til trods for dette er der skabt et skygge-marked for salg af land gennem mange grå ordninger. Fraværet af et gennemsigtigt og åbent marked tillader ikke markedsprisen på en ordentlig og gennemsigtig måde.

De nuværende regerings planer er at åbne markedet for landbrugsarealer i oktober 2020. Men proceduren er endnu ikke på plads. Der er i øjeblikket drøftelser om, hvor mange hektar ukrainske borgere får lov til at købe, og om udenlandske virksomheder vil have adgang til landområdet. Jordspørgsmålet er meget kontroversielt, det er genstand for politisk spekulation og populisme. Nogle spekulerer i, at udlændinge ikke må have tilladelse til at købe jord, fordi det vil ligne et “salg af Ukraine”. Og andre mener, at forbuddet mod at købe jord til udlændinge reducerer niveauet for potentielle investeringer i Ukraine. Vi håber, at myndighederne vil træffe en afbalanceret beslutning, som er at sikre lige muligheder på lande-markedet for alle parter.