Foto: Peggy Choucair, Pixabay.com.

Når man selv står for stort set hele sin værdikæde, er det nemmere at nå mål om bæredygtighed, lyder det fra Goodvalley.

Når vi ikke lige taler om mink, så plejer blikkene at være rettede imod den danske kødproduktion. I hvert fald når snakken falder på landbrug. Oftest handler det om udledning af drivhusgasser, brug af pesticider, men i Ukraine, Polen og Rusland har de danske landmænd bag Goodvalley knækket koden – og har på tværs af alle lande lykkedes med et neutralt CO2-aftryk.

De har vendt en udfordring til at være en fordel, for fælles for alle tre lande er, at der ikke er megen underliggende infrastruktur til at hjælpe landbruget. Det vil sige, at fra det første korn er sået, til grisen er sendt til slagtning, der har Goodvalley selv ansvaret for samtlige led i kæden – men det betyder også, at de har fuld kontrol med samtlige led i kæden, fortæller interim vice president of business development i Goodvalley, Jacob Blegvad.

”Vi er vores egne leverandører og styrer hele bagenden af værdikæden. I hvert step minimerer vi brugen af såsæd, vand, diesel og pesticider. Det er en kæmpe fordel, fordi det er ekstremt svært at presse sine leverandører til at være bæredygtige og have ordentlig dokumentation på det. Det er derfor mange større virksomheder slås med deres CO2-aftryk og derfor, at mange har svært ved at tro på vores neutralitet – men der hjælper vores certifikat fra NIRAS og TÜV Rheinland heldigvis på. Og det gælder jo for hele værdikæden” siger Blegvad.

Jacob Blegvad, privatfoto.

I Ukraine alene driver Goodvalley et landbrug, der arealmæssigt er større end de to største danske landbrug til sammen. Landbrugene skal have en vis størrelse for at det kan svare sig selv at drive biogasanlæg, markbrug med egne værksteder, fodermøller og så videre.

“Det er nemmere for os at presse agendaer igennem, fordi vi ejer hele forsyningskæden selv. Det er nemt for os at udvikle os, fordi vi er én enhed, der selv bestemmer, hvor vi vil gå hen. Derfor bliver det med bæredygtighed nemmere,

Data er en nødvendighed

Det kan også nemmere lade sig gøre i Ukraine, hvor jordpriserne er lave. Godt nok er jorden ikke til salg, men den kan lejes, og selv om det også kommer med nogle administrative udfordringer, så driver det også Goodvalley til at være mere moderne.

”Det er nogle store landarealer i Ukraine. Det er altså ikke sådan, at man kender sine marker ud og ind, som det nogen gange er tilfældet i andre lande. Folk har nogle store ansvarsområder, og ingen kan have det fulde overblik i hovedet. Det kræver disciplin, data og tracking. Nogen har måske en idé om, at det kan gøres lidt håndholdt i Ukraine, men det forholder sig lige modsat” siger Blegvad.

En ny landreform er blevet underskrevet, der vil gøre det muligt at købe og sælge landbrugsjord i Ukraine, men i første ombæring er det ikke aktuelt for udenlandske virksomheder som Goodvalley. De må fortsat leje jorden af privatpersoner.

“Tom (Axelgaard, red.) stiftede virksomheden med fokus på bæredygtighed. For ham gav det ikke mening at importere foder fra udlandet og arbejdskraft fra Polen for så at eksportere kødet tilbage til Polen,

Ingen lande er perfekte

Goodvalley’s strategi om at være integrator, giver også andre fordele i lande, hvor der kan være en manglende, underliggende infrastruktur omkring landbruget, da det betyder, at det kræver en enorm investering at komme ind på markedet, hvis man vil konkurrere med de andre spillere på markedet. Men manglende infrastruktur er ikke den eneste udfordring for landmænd i Ukraine på et generelt plan:

”Ukraine som land har nogle udfordringer, det er helt sikkert. Det er ikke menneskene, da de altid er gæstfri og ligesom danske landmænd kan lide at få noget fra hånden, men derimod bureaukrati og korruption – som vi jo ikke accepterer. Det kan altså godt være, vi vil bygge et biogasanlæg, men det kan tage et par år at få lov til, og subsidierne for grøn energi i Østeuropa svinger op og ned, så det er svært at planlægge” siger Blegvad.

Den manglende infrastruktur gælder også for landbrugsskoler i landet, og derfor står Goodvalley selv for en stor del af uddannelsen af de mennesker, der arbejder for dem i Ukraine. Her er bæredygtighed en naturlig del af uddannelsen:

”Når vi investerer og uddanner i data driven field work for at nedsætte spild samt miljø- og CO2 aftryk, så er det jo ikke blot for at styrke vores bæredygtige profil – det er jo også godt landmandskab. Så bæredygtighed er ikke et separat spor i uddannelsen, det er rygraden i virksomheden” siger Blegvad.

Denne artikel er en del af Ukrainenus fokus på landbruget i Ukraine. Her kan du også læse disse historier i serien om landbruget: 

Økologien vokser i Ukraine: Kom med på marked

Da Goodvalley indtog Ukraine: Mødet med fantastiske muligheder, sovjetisk mentalitet og korruption

Landreformen er trådt i kraft: Deler stadig vandene

Eksperter ser positive tendenser i landbruget: Kan fordoble udbyttet

Hvilke udfordringer har det ukrainske landbrug? Eksperter giver dig svaret

Handelsekspert: Landbrugssektoren i Ukraine ser stærk ud