Forandrer Coronakrisen også verden til det bedre?

Af Nis C. Phillipsen, virksomhedskonsulent og bestyrelsesprofessionel med betydelig international erfaring fra globale, projektorienterede virksomheder – herunder kulturforståelse, internationalt salg, sourcing og produktion.

Coronakrisen har vendt op og ned på verden som vi kender den. I første omgang har det givet virksomhederne en række nye udfordringer, men når støvet har lagt sig, vil krisen have lært de dygtige virksomheder at håndtere nye redskaber.

I Danmark har vi ofte en tradition for at have alle medarbejdere på en lokation, men krisen har tvunget os til at ændre arbejdsform. For virksomhedslederne har det betydet, at man har skulle lære fjernledelse som nyt redskab i værktøjskassen. Selvom krisen har betydet en pludselig indføring, har virksomhederne fundet ud af, at fjernledelse og fjernarbejde sagtens kan lade sig gøre.

Frygten for fjernledelse er, om ikke væk, så dog nok reduceret. Dermed åbnes der nye muligheder for at indrette virksomheder og produktion anderledes.

Krisen vil lære danske virksomheder, at en lang række andre opgaver kan løses på afstand. Dermed vil danske virksomheder i højere grad kunne begå sig i konkurrencen med lande, der for længst har lært den lektie.

Når danske virksomheder tidligere har kigget på at outsource produktion, har spørgsmålet om pris i altovervejende grad styret beslutningerne. Derfor er meget produktion havnet i lande som Kina. Samtidig har man typisk kun outsourcet den mere simple del af produktionen.

Selvom prisen er vigtig for valget af produktionsland, bør man kigge lidt dybere. Hvordan er uddannelsen, arbejdsglæden, kulturen og kan man forstå hinanden? Det vi med et fint ord kalder kulturkompatibilitet bør være en væsentlig faktor.

Jeg har arbejdet – og prøvet at starte afdelinger op – med mennesker og virksomheder i en række lande. Min klare erfaring er, at kulturen i Ukraine ligger meget tætter på den danske end f.eks. den tyrkiske eller kinesiske kultur.

Kulturen er vigtig, når man skal fjernlede. I Ukraine er det faglige niveau for f.eks. ingeniører og teknikere meget højt. De er lidt mere snævre i deres viden end deres danske kolleger, men holder til gengæld et meget højt niveau. Og de har en stor stolthed over deres kunne. Det gælder også for de timelønnede.

I Ukraine værdsætter man simpelthen det at have et arbejde lidt på samme måde, som vi gør i Danmark, og det gør fjernledelsen meget lettere.

Krisen kradser og gør ondt mange steder, men hvis vi lærer af krisen og holder sindet åbent for de nye muligheder, kan krisen være nøglen til at virksomhederne kan vokse, øge indtjeningen eller lige frem være den redningsplanke, mange har brug for netop nu.