Den danske stat vil støtte virksomheder med mere rådgivning om eksport til udenlandske markeder – for eksempel Ukraine. 

Den igangværende coronakrise har fået Udenrigsministeriet i Danmark til at give en håndsrækning til eksportvirksomheder. I 2021 fordobles puljen til eksportfremstød fra 34,7 millioner kroner til 69,4 millioner kroner.

Fremstødsbevillingen bliver prioriteret til virksomheder, der bidrager til “grønne fremstød inden for sektorerne vand og miljø samt energi (minus olie og gas),” skriver Udenrigsministeret på deres hjemmeside.

Derudover vil projekter, der hjælper med at opfylde FN’s 17 verdensmål fremover prioriteres højt.

Gratis COVID19 akut-rådgivning

I lys af krisen tilbyder Udenrigsministeriet også op til 15 timers rådgivning per marked til virksomheder, der er akut ramte af krisen. Øvrige timer vil blive afregnet efter nye takster, som også er blevet sat ned.

“Den gratis akutrådgivning vedrører specifikt spørgsmål om COVID-19 indførte regelsæt og eksporttekniske spørgsmål, herunder moms og afgifter samt konkrete toldregler. Der ydes også rådgivning til spørgsmål om varer og personers bevægelighed over grænserne og til spørgsmål om forskellige eksportmarkeders nyetablerede tiltag,” skriver Udenrigsministeriet.

De nye takster for eksportrådgivning falder fra 995 kroner til 500 kroner per time. Små og mellemstore virksomheder kan med et nyt tilskud komme ned på 250 kroner for rådgivningstimer.

Derudover øges mængden af den såkaldte “public service rådgivning” også fra tre til fem gratis timer. Det drejer sig om hjælp med at besvare afgrænsede spørgsmål eller finde nødvendige kontaktinformationer i offentlige organisationer.