Foto af Stephen Radford hos Unsplash

Det kan ende godt, men der er stor fare for, at det ender skidt og skader danske interesser i Ukraine, lyder det fra landbrugsvirksomheden Dan-Farm Ukraine.

Reformen kan gå to veje, lyder det far Vadym Shestakov, der er landechef for Ukraine hos den danske landbrugsvirksomhed Dan-Farm Ukraine. Han forklarer til Ukrainenu, at den, for nogen, længe ventede landreform, der blev førstebehandlet af det ukrainske parlament torsdag, kan komme til at skade udenlandske landmænd – inklusiv de danske. 

Reformen, som den ser ud nu i parlamentet, gør det muligt for udenlandske landmænd, at opkøbe den landbrugsjord, som de i dag lejer, hvis de har været i Ukraine i tre år. Det er for så vidt fint, lyder det fra Dan-Farm Ukraine, men virksomheden frygter, at reformen vil blive ændret inden andenbehandlingen og den endelige vedtagelse. 

“Jeg frygter, at oligarker får indflydelse på det her. Der kan ske meget fra førstebehandling til den anden, og der foregår en del lobbyisme i øjeblikket fra de oligarker, der skal gøre det umuligt for udlændinge at opkøbe jord,” siger Shestakov, der hos Dan-Farm Ukraine, der består af en række danske investorer med fokus på svineproduktion og afgrøder, forsøger at gøre noget ved det. 

Han har blandt andet forsøgt at få fat i internationale organisationer og vil muligvis tage fat i andre danske landbrugsvirksomheder for at lægge pres på det ukrainske parlament. 

Det kan blive værre

I Ukraine har præsidenten og premierministeren talt varmt om den kommende landreform, som, de mener, kan kan øge investeringerne og dermed hjælpe det ukrainske landbrug, der råder over noget europas mest gunstige jord, med at nå dets potentiale. Senere har premierministeren dog været ude og sige, at der måske er for stor modstand mod reformen i den nuværende udformning.

Der har tidligere på ugen været demonstrationer mod reformen, og den kan derfor ende ud i en mildere udgave, ifølge premierministeren. Blandt andet har der været spekuleret i, at der kunne laves en model, hvor det kun bliver ukrainere, der må opkøbe landbrugsjorden, hvor der i dag er en række restriktioner for at beskytte de små landmænd. Netop det frygter Dan-Farm Ukraine. 

“Vi ved ikke, hvad der vil ske. Vi har store investeringer i den her jord, og hvis kun ukrainere får mulighed for at opkøbe jorden, vil de opkøbe vores lejede landbrugsjord, når vores kontrakter udløber, og skubbe os ud af markedet eller presse prisen højt i vejret,” siger Shestakov, der forklarer, at Dan-Farm Ukraine har cirka 4.000 til 5.000 hektar landbrugsjord i Ukraine.

I Ukraine har flere små og mellemstore landbrug ellers demonstreret imod, at udenlandske landmænd kan opkøbe ukrainsk jord, da de frygter, at det vil presse dem ud af markedet og kun give gevinst til de rige udlændinge. Det er dog lige omvendt, lyder det fra Dan-Farm Ukraine.

Shestakov forklarer, at hvis det kun bliver ukrainere, der kan opkøbe jorden, vil den blive solgt billigt til oligarkerne, der så vil sidde på det hele. Hvis også udlændinge kan opkøbe jorden, vil den lille landmand få mere for sin jord på grund af flere købere.

“Uden muligheden for udenlandske opkøb, vil oligarkerne bare få jorden billigere. Det er langt bedre, at et frit marked får lov at bestemme prisen. I Ukraine er der kun meget få, der har råd til at købe jorden, og det er oligarkerne, som demonstranterne ellers ikke kan lide,” lyder det fra Shestakov. 

Landreformen kan blive positiv

Selv om Shestakov og Dan-Farm Ukraine frygter det værste, vil reformen i sin nuværende udformning være positiv for virksomheden og udlændinge generelt. I dag lejer Dan-Farm Ukraine deres 4.000 til 5.000 hektar jord fra 1.000 forskellige lejemål. 

“Det er der en del arbejde med at have så mange kontrakter, der skal forlænges hele tiden. Der bruges mange ressourcer på kommunikation, regninger og støtte til de små jordejere,” lyder det fra Shestakov, der forklarer, at støtten for eksempel dækker over, at de lokale jordejere, foruden lejeindtægten, også nogle gange vil låne en traktor eller have hjælp med et sygt familiemedlem. 

Det vil Dan-Farm Ukraine være foruden, hvis de kan opkøbe jorden, der også vil gøre det mere sikkert for dem at lave store investeringer, da de ikke vil have en lejekontrakt med en udløbsdato på.

Ifølge det ukrainske økonomi ministerium bliver prisen for en hektar i gennemsnit omkring 2.200 dollar eller cirka 15.000 kroner for udenlandske landmænd, hvis reformen vedtages i sin nuværende form. 

“Det vil være en fair pris,” lyder det fra Shestakov, der dog helst vil se reformen vedtaget, før han vil glæde sig over det.