På NG Metal i Ukraine automatiserer man store dele af produktionen. Foto: Carsten Steno.

Men det er stadig en fordel, at papirgang og pengestrøm går gennem et dansk moderselskab.

Denne historie er skrevet af – og bragt med tilladelse fra – Carsten Steno. Carsten Steno er fhv. chefredaktør for Erhvervsbladet og fhv. seniorskribent på Berlingske Business.

Selvom Kulykiv ligger mindre end en times kørsel fra Lviv, Vestukraines hovedstad med 800.000 indbyggere og IT-industri med små 30.000 ansatte, fornemmer man hurtigt at være kommet til en anden verden.
Den gamle kulturby med en fortid som hovedstad i det østrig-ungarske Galicien er mentalt langt væk. Vi er ude på landet. Landsbyen har en ny løgkuplet kirke og nogle få fødevarebutikker. En del af husene er forfaldne – det føles som Danmark for 50 år siden. Gamle koner med spraglede tørklæder går til markedet for at sælge deres grøntsager og børn er på vej til skole med tornyster på ryggen.
Hovedvejen er i god stand, men svinger man ned af landsbyens bivej mod nordvest er jordbelægningen hullet overalt efter nylige regnskyl, og man må køre forsigtigt, hvis man kærer sig om sit karrosseri.
Et stykke derudaf svinger man til venstre og kommer til et fabriks kompleks, hvor vejen er bedre, og hvor den ralbelagte parkeringsplads er fyldt med biler af de samme mærker, som vi kender i Danmark.

En stor lokal familie
Her i udkanten af Kulykiv har den danske metalvare-underleverandør NG Metal med hovedkvarter i Spøttrup nær Skive haft en fabrik siden 2004. Faktisk ejer NG Metal selv fabrikken, der er ikke tale om lejede lokaler, og den er i standsat til et niveau, der selvom den ikke matcher, hvad vi ser i Danmark, alligevel fremtræder pæn og velordnet. Det er ingen tilfældighed.
For selvom NG Metal i Vestukraine er filialfabrik af fabrikken i Spøttrup opererer den helt på samme niveau. Her skæres, drejes, bukkes, valses, fræses, svejses og lakeres metal-emner, som bestilles af kunder i Vesteuropa gennem salgskontoret i Danmark.
Produktionshallerne fremstår rummelige og velordnede og ved samtlige maskiner er der computere, hvor de ansatte i produktionen løbende orienterer sig om specifikationer, flow og produktkvalitet.
Omkring 200 mand er ansat i den danske afdeling. At fabrikken er lokal og medarbejderne føler sig lidt som i en familie vidner de mere end 25 pokaler, som NG Metals lokale fodboldhold har vundet i firmaturneringer, om. De er udstillet i lobbyen nær kantinen, hvor de ansatte, der arbejder i to skift, bespises gratis.
Der holdes også fødselsdagsfester og nytårsfester i firmaregi. Det er med til at konsolidere fabrikkens lokale forankring. På mange måder er det lidt lettere at fastholde kvalificerede medarbejdere, når man er placeret ude på landet, hvor alle kender hinanden, og hvor mange stadig gerne vil bo.
Når man samtidig, som NG Metal, sponsorerer skoleprojekter, lokalt vejrenoverings-arbejde og andre lokale aktiviteter, bliver det også muligt at holde emsige embedsmænd fra døren, hvis de skulle finde på at ernære sig på gammeldags facon og forvente en personlig belønning for en af de ”tilladelser”, som NG Metal har brug for.

Få forskelle
Vi er taget herud for at få lidt mere at vide om, hvordan en dansk virksomhed i Ukraine håndterer det man kunne kalde ”distancens kompetencer”. Det vil sige de kulturforskelle, der er, de muligheder distancen fra Danmark skaber, og de udfordringer som forskelle i rammevilkår mellem Danmark og Ukraine repræsenterer.
Men faktisk er forskellene overraskende få, forklarer Taras Ivantsiv.
Han er direktør for NG-Metal i Kulykiv, og kom til virksomheden i 2005. Taras har både en teknisk ingeniørmæssig uddannelse og en uddannelse i økonomi og regnskabsføring. Han har arbejdet for amerikanske Procter and Gamble (Rengøringmidler m.m.), og i en hollandsk virksomhed inden han blev hyret af NG Metal. Den danske virksomhed oprettede sin produktionsafdeling i Ukraine for at være konkurrencedygtig globalt, efter forinden at have set på lokaliserings-muligheder i Polen og Baltikum.
I et hjørne i fabrikkens mødelokale står en flipover. Her er oplistet i hvilket omfang ordrer er leveret til tiden og i den rette kvalitet, og lige i den uge, hvor vi er på besøg, uge 22, er leverancerne opfyldt 100 pct.
”Men så dygtige er vi desværre ikke hver uge” forklarer Taras, selvom de øvrige uger dog optræder med to cifrede procenttal, der starter med 9.

En fordel med et moderselskab i Danmark
Fabrikken i Ukraine leverer de ordrer og opgaver, som virksomheden i Danmark sælger og sender ud. NG Metal i Ukraine har efterhånden nået et teknisk niveau, hvor de godt kunne kommunikere direkte med kunderne rundt om i Europa, men Taras ser det stadig som en fordel at papir og penge-strøm går igennem et selskab i Europa, i dette tilfælde Danmark.
”Selvom Ukraine nu associeret med EU, er vi ikke helt på niveau med det øvrige Europa, lovgivningsmæssigt, toldmæssigt og på anden vis, så det letter arbejdet at have et europæisk moderselskab”, forklarer han.
I øjeblikket er NG Metal ligesom andre arbejdspladser i det vestlige Ukraine udfordret af, at der er betydelig udvandring af kvalificeret arbejdskraft til Polen.
Det kan besværliggøre rekrutteringsprocessen, men NG Metal har hidtil evnet at rekruttere lokalt og træne medarbejdere op til at kunne håndtere de metal-bearbejdningsprocesser, som NG lever af.
Samtidig ler ønniveauet hos NG lidt over, hvad man finder i lokalområdet, og det betyder også noget, når man skal rekruttere.

Øget kompetenceniveau
Alligevel automatiserer NG som danske virksomheder, hvor det lønner sig. NG har således en større svejserobot, og papirarbejdet er stort set væk.
For Taras Ivantsiv er den største udfordring p.t. at øge kompetenceniveauet yderligere hos NG Metal.
Fabrikken har en række ISO-certificeringer allerede, men nye er under implementering så NG Metal i Ukraine bl.a. kan udføre mere avancerede svejsopgaver.
Samtidig arbejdes der på at kunne gøre endnu mere for kunden – bl.a. via hjælp til design af nye produkter, som foregår i et tæt samspil med hovedkontoret i Danmark.
”Vi kan gå ind i detaljerede designprocesser, eller producere efter specifikation. Det er helt op til kunden”, forklarer Taras.
I virksomhedens designafdeling er en af de ansatte ingeniører i færd med at tjekke tegninger fra en kunde. Det foregår i 3 D og med en medarbejder i Danmark på Skype lagt op i et hjørne af den store skærm.
Medarbejderen i Danmark er ukrainer, men kommunikationen foregår ifølge Taras også ubesværet med de øvrige medarbejdere i hovedkontoret i Spøttrup. Ukraineren er ikke i Danmark for at lette kommunikationen, men fordi han har særligt efterspurgte tekniske kompetencer.
”Nogle gange skal vi revidere tegningerne, så produktet kan indpasses i vores produktionsudstyr, men det meget sjældent vi sender en protype til kunden. Det er ikke længere nødvendigt, når du kan modellere alting i 3D.”

Sourcer i Vesteuropa
Ukraine er en stor stålproducent, men overaskende nok kommer alle råmaterialerne til fabrikken i Ukraine fra Vesteuropa.
”Logistisk kunne det være en fordel af source lokalt, men kvaliteten og udvalget af ståltyper er simpelthen ikke god nok her i Ukraine. Derfor importerer vi alt – vi skal kunne levere i samme kvalitet, som vores moderfabrik i Danmark, forklarer Taras Ivantsiv.
Han oplever ikke, at der er de store kulturforskelle mellem ukrainske og danske medarbejdere i det daglige.
”Selvfølgelig bliver der begået fejl, men vi har en åben kultur her i virksomheden, hvor vi taler ligeud om tingene. På den måde får vi hurtigere misforståelser ryddet af vejen”.
Han ser ikke umiddelbart nogle trusler fra omverdenen, der kan skabe bekymringer for NG Metals ukrainske fremtid.
”Det er handler om konstant at optimere driften og sørge for at have en belægning så tæt som muligt på vores kapacitet. Det ser vi ud til at lykkes med, slutter han.