Danmark ville være fattigt uden outsourcing

Af Morten Munk, CEO MAFCON

I Børsen kunne man for nyligt læse, at Corona-krisen kan give omegnskommunerne en optur, fordi permanent distancearbejde gør det muligt at bo længere væk fra jobbet. Dermed kan kommunerne rundt om de større byer tiltrække flere indbyggere, der ikke længere er tvunget til at bo dyrt i storbyerne.

Det kan være rigtigt for nogle få brancher, men for langt de fleste virksomheder bør lektien være en anden: Der er ikke længere til Lviv end til Lemvig.

I 1980’erne og 1990’erne stod en række politikere og forskere på skuldrene af hinanden for at råbe om faren ved at outsource arbejdspladser til Kina. Der var ligefrem tale om en gul fare, som ville betyde døden for dansk industri som helhed. Virkeligheden har vist sig at være en anden.

I stedet for at være dødsstødet til dansk industri har outsourcing været livlinen, der har gjort omstillingen af danske produktionsarbejdspladser mulig. I dag er vi et rigere land end nogensinde før, og beskæftigelsen er – trods krisen – stadig tårnhøj.

For Danmark er et lille land med kun 5 mio. mennesker. Vores industri ville aldrig kunne opnå en verdensledende stilling indenfor nogen branche, hvis vi ikke havde adgang til arbejdskraft i andre lande. Vi er som land og som økonomi dybt afhængige af, at vi kan kommunikere, handle og producere frit på tværs af grænser.

Siden dommedagsprofeterne spåede en snarlig dansk industridød, har teknologiens udvikling ført til, at tid og afstand ikke længere har samme betydning, som for bare 20 år siden. I stedet er tidsvinduer og kulturel distance blevet afgørende for, hvordan vi indretter vores virksomheder.

For 20 år siden bød Kina på lave lønninger og høj kompetence. Så måtte man leve med de store kulturelle forskelle og den lange supply chain til Europa.

Forårets nedlukninger har åbnet mange virksomheders øjne for, hvad distancearbejde kan bruges til, og de kloge virksomheder kigger længere end til omegnskommunerne.

Jyllandsposten har således kunne berette, at man selv i det konservative tyske erhvervsliv har forstået, at man må vælge mellem at udnytte teknologiens nye muligheder eller blive udkonkurreret.

I Central- og Østeuropa har udviklingen også været enorm de sidste 20 år. I MAFCON har vi været en del af den udvikling, og vi har ved selvsyn oplevet, hvordan kompetencerne i området er eksploderet. Det er ikke uden grund, at den ukrainske regering har forsøgt at lokke hviderussiske IT-folk til at flytte til Ukraine, som Ukrainenu har rapporteret. Hviderusserne er fuldt ud på linje med IT-folkene i Ukraine, Tyskland og Danmark.

Det samme gælder for ingeniører, hvor vi i MAFCON sammen med HMJ Design har anvendt hviderussiske ingeniører til alt konstruktions- og ingeniørarbejde ifm. den nye enorme voliere i Parrot World i Paris. Det var også årsagen til, at vi i MAFCON hjalp Salling Plast med at etablere en fabrik i Hviderusland i 2013. Gennem fabrikken i Hviderusland har Salling Plast kunne vokse, fordi Hviderusland er i handelsunion med Rusland. Dermed fungerer fabrikken som brohoved for en vækst, der ikke kunne lade sig gøre fra Danmark alene.

Ved at producere i Ukraine eller Hviderusland opnår danske virksomheder alle fordelene fra den kendte outsourcing til Fjernøsten, mens udfordringerne med lange supply chains og kulturelle barrierer minimeres.

Når krisen er ovre, og danske virksomheder skal overveje, hvor de skal finde en ny medarbejder, er det værd at huske på, at Lviv er lige så tæt som Lemvig.