Kristian Andersson, the head of the Swedish bank SEB in Ukraine Photo: SEB

Hvis Ukraine kan vise stabilitet over et længere stykke tid, så kan den nylige rentesænkning betyde, at flere udenlandske virksomheder i Ukraine vil vælge at optage lån i landet. Det vil komme Ukraine til gode. 

Den ukrainske Centralbank sænkede i sidste uge renten med hele to procent til seks procent. For blot 14 måneder siden var renten i Ukraine 18 procent, og den er nu på det laveste niveau, siden Ukraine blev selvstændig fra Sovjetunionen i 1991. Kristian Andersson, der er direktør for den svenske bank SEB i Ukraine, har også noteret sig rentesænkningen, og han mener, at den kan komme Ukraine til gode på flere punkter. 

“Inflationen i Ukraine er rigtig lav, og renten bliver sænket i et forsøg på at give økonomien et boost ved at sænke omkostningerne for virksomhederne. Det er det laveste nogensinde, og når vi ser, at renten er blevet reduceret med 12 procent over 14 måneder, så er det dramatisk,” siger Andersson, der peger på, at den ukrainske økonomi er styrket i forhold til tidligere på trods af corona-krisen, og det primært er det, der har drevet renten ned. 

“Det er klart, at det er godt for virksomhederne, der har lån i Ukraine, da det vil reducere deres omkostningerne,” siger han, men peger samtidig på, at bankerne i Ukraine stadig har svært ved at finde virksomheder at låne penge til, da det ikke er alle virksomheder, der har den rigtige gennemsigtighed og troværdighed, som kræves af bankerne for at låne penge.

Også godt for udenlandske virksomheder

I første omgang er det primært de ukrainske virksomheder, som rentesænkningen kommer til gode, forklarer Andersson. Udenlandske virksomheder har sjældent store lån med en lang tidshorisont i Ukraine. De vælger ofte at have deres længerevarende lån i udlandet i enten dollar eller euro, mens andre kommer med kapitalen internt i virksomheden. De har ofte kun et lille lån på et år i Ukraine i den lokale valuta hryvnia, der blot skal dække de daglige omkostninger såsom løn, mens de større lån altså er i udlandet. 

Det ændrer dog ikke på, at rentesænkningen kan ske at komme de udenlandske virksomheder i Ukraine til gode og potentielt også tiltrække nye virksomheder til landet, forklarer bankdirektøren. For det første bliver forskellen mellem renten i EU og Ukraine reduceret for hver rentesænkning, og for det andet vil en stabil rente og valutakurs i Ukraine være med til at overbevise udenlandske virksomheder om at flytte til landet.

Bankdirektøren forklarer, at udenlandske virksomheder i dag ofte har deres lån i udlandet, da det giver dem en større sikkerhed end i Ukraine, hvor alt kan ske. Virksomhederne er dog sårbare ved at have deres lån i dollar og euro, da de ofte har deres indtægter og udgifter i hryvnia, og hvis kursen svinger meget, så gør prisen på deres lån det samme.

Dermed er det som udgangspunkt en god idé for virksomhederne at have deres lån i den lokale valuta inde i landet, men der har den høje rente og Ukraines svingende økonomi ofte afholdt dem fra at optage lån i hryvnia. Hvis Ukraine kan holde renten lav og den ukrainske valuta stabil over længere tid, så kan det ske at overbevise en række virksomheder om, at de skal overveje at låne pengene i Ukraine, forklarer Andersson. 

“Jeg tror, at hvis hryvnia kan holde denne lave rente over tid og vise, at den er stabil i det lange løb, så vil vi se, at udenlandske virksomheder vil skifte deres lån til den lokale valuta for at undgå risikoen ved kursen,” siger Andersson, der siger, at det kan komme Ukraine til gode, da frygten for det hjemlige marked og den ukrainske valuta er en af grundene til, at nogle udenlandske virksomheder vælger Ukraine fra. 

Svært at sige for meget endnu

Andersson slår dog fast, at det er svært at sige noget definitivt endnu. Dog har han allerede fået forespørgsler fra nogle af kunderne hos SEB, der gerne vil høre, hvilken rente de nu kan få, hvis de vælger at låne penge i hryvnia.

“Men det er stadig kun et par dage siden, at den ukrainske Centralbank sænkede renten, så vi må vente og se, hvad der sker,” siger Andersson, der understreger, at det vigtigste er stabilitet i Ukraine. 

Den Internationale Valutafond, IMF, anslog for nyligt i en ny rapport, at den ukrainske økonomi vil blive hårdere ramt af krisen end først antaget. Fonden forventer, at økonomien vil falde med hele 8,2 procent i år og først vil komme tilbage til niveauet fra før corona-krisen i 2023 eller 2024, mens Verdensbanken blot forventer et fald på omkring 3,5 procent i år. Det er derfor endnu usikkert, om Ukraine kan give investorerne nok stabilitet. 

“De forskellige estimater fortæller mig, at der ikke rigtig er nogen, der ved, hvor meget økonomien vil falde, men det er nok et sted mellem 3,5 procent og 8,2. Alt kan dog ændre sig hurtigt med corona-krisen, men det er tilfældet i hele verden,” siger han. 

IMF udtrykte i deres rapport bekymring for, om Ukraine fremadrettet vil blive ramt for meget af krisen, og fonden er også nervøs over de manglende reformer i landet, som præsidenten ellers har lovet. Andersson er enig i de betragtninger, men ser dog stadig et sundere Ukraine end længe. 

Bekymring om fremtiden

“Som det ser ud nu, er der ingen, der taler om devaluering og inflationen er meget lav. Det ser ud til lige nu, at økonomien vil fortsætte på denne måde, men i Ukraine ved vi, at alt kan ske. Vi har for eksempel stadig en krig, som vi ikke helt ved, hvad der sker med. Dog ser det ret godt ud nu, og med den lave inflation er der ikke grund til at tro på en stigende rente,” siger Andersson, der regner med, at den ukrainske Centralbank vil holde renten i ro resten af året. 

Centralrenten i Ukraine var i april 2019 på 17,5 procent og blev sænket til 16,5 procent i september samme år. I oktober 2019 blev den sænket til 15,5 procent, 13,5 procent i december 2019, 11 procent i januar 2020, ti procent i marts 2020 og otte procent i april 2020, før den altså nu er sænket til seks procent.

BNE Intellinews skriver, at Centralbankens rentesænkning betyder, at refinansieringslån udstedes til syv procent og indskudsbeviser får en rentesats på fem procent.