Foto af Kelly Sikkema hos Unsplash

Ukraine er på vej til at tilslutte sig OECD-lovgivning, som kan gøre det sværere at undgå at betale skat i Ukraine. 

Hvis du har virksomhed i Ukraine, så bliver det meget snart sværere at undgå at betale skat i Ukraine. Det ukrainske parlament godkendte i december BEPS-lovgivningen, som har til formål at stoppe skatteundragelse. Den er udarbejdet af den økonomiske organisation OECD. Lige nu ligger aftalen på den bordet hos den ukrainske præsident, der ventes snart at underskrive. Det er endnu usikkert, om coronavirussen har indflydelse på tidshorisonten.

Maksym Voytsekhovsky, der er leder af regnskabsvirksomheden KPMGs kontor i Lviv og ekspert i skatteområdet, forklarer til Ukrainenu, at det nu ventes at blive sværere at undgå at betale skat i Ukraine. 

“Blandt andet vil lovgivningen gøre det langt sværere for virksomheder, som har afdelinger i andre lande at regulere en markedspris imellem sig. Det vil helt konkret betyde, at en dansk virksomhed ikke selv kan fastsætte prisen, hvis de sælger et produkt imellem for eksempel den danske og ukrainske afdeling,” siger Voytsekhovsky, der gør opmærksom på, at det nu bliver nemmere at sørge for, at det bliver markedsprisen, som det bør være.

Maksym Voytsekhovsky. Pressefoto: KPMG

Han forklarer, at virksomheder ofte har en interesse i at sætte prisen på deres varer under markedsprisen hos deres ukrainske afdeling. De flytter så varen til en anden afdeling uden for Ukraines grænser og ændrer dermed overskudsgraden i den ukrainske virksomhed. Dermed kan de betale mindre skat i Ukraine. Det ses ofte, hvis virksomheder for eksempel har en afdeling på Cypern, hvor skatten er markant lavere end i Ukraine, forklarer han. 

Svært at vurdere problemets størrelse

Voytsekhovsky forklarer, at de ukrainske myndigheder ikke har anslået, hvor stort et problem denne form for skatteundragelse er, men i Danmark er der erfaringer på området. I en DR-artikel fra 2015 kom det frem, at 307 koncerner over en periode på fem år har undgået at betale den danske statskasse omkring 70 milliarder kroner ved at værdiansætte interne handler under markedsprisen. 

“Nu ser vi, at det nu bliver sværere at undgå skatten i Ukraine,” forklarer Voytsekhovsky, der siger, at det ikke er det eneste nye tiltag, som Ukraine er ved at godkende, som kan ramme virksomhederne på penge-pungen. 

Som en del af aftalen vil Ukraine også indgå i et samarbejde om at bekæmpe manglende skat hos aktionærer. Voytsekhovsky forklarer, at aktionærer ofte undgår at betale skat i det land, som de bor i, for indtægter i andre lande, selv om det er reglerne. Han peger på, at mange udenlandske erhvervsdrivende har aktiviteter i flere lande, og at nogle vælger at beholde udbyttet i en udenlandsk virksomhed i stedet for at trække profit ud. På den måde kan de undgå at betale skat, forklarer Voytsekhovsky. Det er muligt, fordi de ukrainske skattemyndigheder har svært ved at få overblik over, hvad private personer har tjent i udlandet, hvis de ikke trækker profit hjem. 

“Det er mit indtryk, at det er meget populært på verdensplan. Skatten på Cypern er for eksempel meget lav, og det er et af stederne, hvor vi oplever denne metode. Men det er klart, at hvis man bor i Ukraine, så skal man betale skat her, da man bruger landets goder, også selv om man som aktionær beholder pengene i en udenlandsk virksomhed. Det bliver der nu gjort noget ved,” siger han.  

Det er nemmere at håndhæve nu

De ukrainske myndigheder har langt fra et særlig godt ry, når det kommer til at være i stand til at indkræve skatter. Ressourcerne er små, og det er svært at få fat i oplysninger om alles skatteforhold. Det ændres dog med denne aftale, lyder det fra Voytsekhovsky. Han forklarer, at Ukraine nu får adgang til en række andre landes oplysninger, og at det vil gøre en forskel, når der skal bekæmpes skatteundragelse på tværs af grænser. 

“Det er en del af OECD’s principper. Nu har de ukrainske skattemyndigheder muligheden for at checke information i andre lande. De er nu en del af en global bevægelse af gennemsigtighed. Det vil gøre en forskel,” siger han. 

“Vi har selv set, at lande såsom Cypern, der tidligere har været svære at få oplysninger ud af, er begyndt at frigive oplysninger,” siger Voytsekhovsky. 

Den ukrainske præsident har endnu ikke underskrevet aftalen.