Foto: Pixabay.com.

Der er diskussioner om at ændre den private iværksætter-beskatning i Ukraine, som mange softwareudviklere benytter sig af. Det kan komme til at påvirke hele markedet, lyder det fra KPMG i den ukrainske by Lviv. 

Den ukrainske it-sektor klarer sig godt og bidrager til en større og større andel af de ukrainske skatteindtægter. Ukraine er især attraktiv for teknologivirksomheder, da landet har højtkvalificeret arbejdskraft, der også er billigere end mange andre steder. En stor andel af Ukraines softwareudviklere registrerer sig som private iværksættere, som gør, at de kun skal betale fem procent i skat i modsætning til de normale 19,5 procent, hvoraf 18 procent er indkomstskat og 1,5 procent er bidrag til militæret. 

Nu vil de ukrainske politikere ændre det, så skatten for private iværksættere stiger op til 10 procent. Det forklarer Maksym Voytsekhovsky, der er leder af regnskabsvirksomheden KPMGs kontor i Lviv, og som er ekspert i skatteområdet. 

“Der har været snak om det mange år, men nu ser det ud til, at der kommer en ændring, selv om det ikke er sikkert endnu, og vi ikke ved, hvor stor den bliver,” siger Voytsekhovsky, der dog peger på, at skatten nok ender omkring de 10 procent, og altså stiger med fem procentpoint i forhold til den nuværende skat. 

Han påpeger dog, at skatten også kan ende omkring syv eller otte procent. Ifølge Voytsekhovsky kommer ændringerne efter pres fra de ukrainske skatte-myndigheder, der mener, at særreglerne for iværksætterne laver for store forskelle i det ukrainske samfund. Han anslår, at omkring 90 procent af softwareudviklerne i Ukraine er på denne ordning, fordi de registerer sig som selvstændige, selv om de arbejder hos en virksomhed. 

Vil give højere udgifter

Ukraine er i skarp konkurrence med dets nabolande om at være mest attraktiv for dets investorer, og en øget skat kan derfor få betydning for, hvor de bosætter sig, lyder det fra Voytsekhovsky. Ukraine oplever allerede, at mange flytter til blandt andet Polen. 

“En ændring kan have en stor effekt, fordi it-specialister kan finde arbejde alle steder. Ukraine er ikke et paradis for dem. Det er sjovt og billigt her, men hvis skatten stiger med ekstra fem procentpoint, så er det yderligere et incitament for at flytte,” siger Voytsekhovsky, men peger på, at alting ikke handler om kroner og øre. 

Ifølge hjemmesiden Ukraine Tech så er gennemsnitslønnen for en programmør med junior-, middel- eller senior-status henholdsvis 5.444 kroner, 13.621 kroner og cirka 24.000 kroner om måneden i Ukraine. Lønnen kan dog være langt højere for de virkelig gode it-folk. I dag betaler de tre grupper henholdsvis 272 kroner, 681 kroner og 1.200 kroner i skat om måneden, hvis de betaler fem procent som private iværksættere. Hvis den skat stiger til 10 procent vil de betale henholdsvis 544 kroner, 1.321 kroner og 2.400 kroner.

Hvis ordningen helt fjernes ryger skatten op i 19,5 procent, hvilket svarer til henholdsvis 980 kroner, 2.451 kroner og 4.320 kroner i skat for de tre forskellige grupper. 

Tabel over den betalte skat for private iværksættere, hvis skatten er 5, 10 eller 19,5 %. 

Skatteniveau Juniorløn – 5.444 kr. brutto Middelløn – 13.621 kr. brutto Seniorløn – 24.000 kr. brutto
Skat 5 % 272 681 1.200
Skat 10 % 544 1.321 2.400
Skat 19,5 % 1,062 2.656 4.680

 

Tabel over private iværksætteres netteoløn afhængig af skattetryk og løntrin. 

Ny nettoløn Juniorløn – 5.444 kr. brutto Middelløn – 13.621 kr. brutto Seniorløn – 24.000 kr. brutto
Nettoløn 5 % 5.172 12.940 22.800
Nettoløn 10 % 4.900 12.300 21.600
Nettoløn 19,5 % 4.382 10.965 19.320

 

Fremtidig løn skal stige

Arbejdsgiverne skal derfor op med flere penge, hvis skatten ændrer sig, og de ukrainske it-folk skal have samme løn som tidligere. Tabellen nedenfor viser, hvor meget arbejdsgiverne skal betale, hvis skatten stiger, og programmøren skal have samme nettoløn.

Tabel den fremtidige bruttoløn som virksomhederne skal betale it-folkene, hvis de skal holde samme nettoløn, hvis skatten stiger til 10 eller 19,5 %.

Ny bruttoløn Juniorløn  Middelløn  Seniorløn 
Bruttoløn før 5 % 5.444 13.621 24.000
Bruttoløn før 10 % 5.747 14.378 25.334
Bruttoløn før 19,5 % 6.346 16.075 28.323


“Det, som vi hører it-sektoren sige, er, at denne stigning vil have store konsekvenser,” siger Voytsekhovsky.

“Det er klart, at ikke alle vil flytte på grund af dette, men det er muligt at en større andel vil flytte, og det kan påvirke udbuddet og ændre på, hvor attraktiv Ukraine er,” siger Voytsekhovsky og siger, at sektoren er bange for at miste programmører til udlandet. 

Ukrainenu har også talt med Anders Åslund, der er økonom hos Atlantic Council og ekspert i overgangen fra planøkonomi i det gamle Sovjet til en fri markedsøkonomi. Han har fortalt Ukrainenu, at han har svært ved at vurdere, hvad der kommer til at ske.

“Lige nu er skatten meget lav, men det er utrolig svært at gennemskue, hvad der kommer til at ske. Jeg ved ikke, hvad regeringen vil gøre. Vi hører en masse forslag, men det er for tidligt at sige,” forklarer Åslund. 

Voytsekhovsky forventer, at det ukrainske parlament stemmer om den nye lov omkring juli i år, mens loven tidligst kan træde i kraft i 2021. 

Sektor i vækst

Nye tal fra den ukrainske nationalbank viser, at eksporten af informationsteknologi i Ukraine steg med 30,2 procent til samlet cirka 28 milliarder kroner i 2019, hvilket fortsætter de gode tendenser fra 2018, hvor eksporten steg med 28 procent.

Den ukrainske it-sektor står i dag for omkring fem procent af det ukrainske bruttonationalprodukt, og skatterne giver 4,6 milliarder kroner årligt til den ukrainske statskasse. Her spiller byen Lviv en stor rolle, som Ukrainenu tidligere har skrevet om.

Den britiske virksomhed PwC har vurderet den ukrainske teknologi-industri som den anden bedste i verden efter Indien, når det kommer til udlicitering af software udvikling. Generelt er landet i top 25, når det kommer til teknologi-eksporten generelt set.