Foto af Peter Kleinau hos Unsplash

Ukraine havde en dårlig høst i 2020, men prisen på kornet er steget, og det det redder eksporten. Derudover vedtog Ukraine i 2020 landreformen. 

De ukrainske hvede-priser er høje. I øjeblikket koster et ton hvede 268 dollars ifølge det ukrainske nyhedsbureau Unian, og det er det højeste i seks år. I 2015 var prisen 265 dollars per ton, og det var sidste gang, at prisen var i nærhenden af niveauet i dag.

“(De ukrainske) priser understøttes af importørernes høje efterspørgsel efter ukrainsk eksport af hvede, der når den grænse, der er fastsat i et memorandum, samt prisforhøjelser for russisk hvede og problemer med dets eksport under nuværende kontrakter,” skriver mediet. 

Mediet henviser til, at det ukrainske ministerium for økonomisk udvikling, handel og landbrug har sat et loft – et såkaldt memorandum – på, hvor meget hvede, som Ukraine må eksportere, hvilket påvirker volumen på verdensmarkederne og dermed prisen. 

Et hårdt år

De ukrainske landmænd har eksporteret 25,9 tons korn i 2020, ifølge mediet, hvilket er 4,7 tons mindre end i 2019 og et fald i eksporten på 16 procent. Det skyldes både tørke og store oversvømmelser, som har hærget Ukraine i 2020, men det har ikke påvirket den samlede værdi af Ukraines eksport på grund af stigende priser. 

I 2020 har der sket en række vigtige begivenheder i den ukrainske landbrugssektor. Blandt andet har regeringen besluttet at gendanne det ukrainske ministerium for landbrug, som tidligere hørte under ministeriet for økonomisk udvikling. Det skal sætte mere fokus på landbruget, skriver Unian, og der er håb om, at det kan løse nogle af sektorens problemer.

“Gendannelse af historisk retfærdighed og fornyelse af et profilministerium er et spørgsmål, der bekymrer alle landbrug i vores land uden undtagelse… En af prioriteterne i det nye ministerium vil være at bringe tingene i orden i jordlige juridiske forbindelser,” sagde den nye minister for landbrug, Roman Leshchenko.

Landreformen blev godkendt

Derudover har Ukraine i 2020 vedtaget den længeventede landreform, som åbner op for køb og salg af landbrugsjord. Det er historisk, da tidligere regeringer i mange år har uden held forsøgt at få en landreform godkendt. Selv om landreformen for nuværende ikke laver de store ændringer, så er der håb for, at politikerne senere vil bygge på. 

“Millioner hektar jord er i skyggen, der dyrkes korn, mens der ikke betales skat… Og i løbet af de sidste 20 år er fem millioner hektar landbrugsjord blevet stjålet under den gratis privatiseringsordning,” sagde den nye landbrugsminister Leshchenko i 2020 og pegede på, at den nye reform vil kunne stoppe tyveri af landbrugsjord. 

“Ophævelsen af moratoriet for salg af landbrugsjord er et væsentligt incitament til udvikling af økonomi, landbrug og landbrugskomplekset i Ukraine,” lød det fra den ukrainske premierminister Denis Sjmygal i 2020 om landreformen, ifølge Unian.